Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
więcej

Zamówienia bieżące 2016

 

 

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

tel. 22 764 01 40 faks 22 764 01 41

www.legionowo.pcpr.pl

ZD. 253.7.2016

 

Zawiadamia

 

o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na "Oprawę artystyczną Spotkania Mikołajkowego dla 230 dzieci i wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiegorealizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r r. poz. 907 z późn. zm) dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy Be Active Group (CEA) Piotr Jaskółowski, ul. Skarbka
z Gór 124/23, 03-287 Warszawa
z ceną ofertową brutto: 1.800,00 zł. (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 0/100 groszy).

 

                        najniższa cena ofertowa brutto

C  = ...................................................................................................................................... x 100,00 pkt x 1,00                                                                          cena brutto oferty badanej

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium – najniższa cena

1

Be Active Group (CEA) Piotr Jaskółowski

03-287 Warszawa

ul. Skarbka z Gór 124/23

1.800,00 zł

  ...............................   x 100pkt x 1,00 = 100,00 pkt

1.800,00 zł

2

EventForYou Sp. z o.o.

ul. Głuchowska 1/4

60-101 Poznań

1.800,00 zł

  ...............................   x 100pkt x 1,00 =  31,94 pkt

5.634,75zł

3

RECON Paweł Jabłoński

ul. Orlińskiego 3/30

09-400 Płońsk

1.800,00 zł

  ...............................   x 100pkt x 1,00 =  32,72 pkt

5.500,00 zł

4

SO BERRY Sp. z o.o.

ul. Pielgrzymów 28/17

04-417 Warszawa

1.800,00 zł

  ...............................   x 100pkt x 1,00 =  22,67 pkt

7.940,00 zł

5

Grupa Eventowa Sparta Marta Więcek

Ul. Poznańska 10a

97-500 Radomsko

1.800,00 zł

  ...............................   x 100pkt x 1,00 =  16,63 pkt

10.824,00 zł

 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta firmy Be Active Group (CEA) Piotr Jaskółowski zawierała najniższą cenę, w związku z powyższym uzyskała maksymalną liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawca zrealizuje usługę w dniu 2 grudnia 2016 r. w godzinach od 14:30 do 16:30.

 

 informacja o wyborze oferty oprawa artystyczna 230 wychowanków rodzin zastępczych.pdf

 

 

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

tel. 22 764 01 40 faks 22 764 01 41

www.legionowo.pcpr.pl

ZD. 253.6.2016

 

Zawiadamia

 

o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na "Dostawę artykułów spożywczych na Spotkanie Mikołajkowe dla 230 dzieci i wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiegorealizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r r. poz. 907 z późn. zm) dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy Hurtownia Legionowo „Eurocash” S.A., ul. Suwalna 7, 05-119 Legionowo z ceną ofertową brutto: 8.759,10 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złoty, dziesięć groszy).

 

            najniższa cena ofertowa brutto

C  = ...................................................................................................................................... x 100,00 pkt x 1,00                                                 cena brutto oferty badanej

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium – najniższa cena

1

Hurtownia Legionowo „Eurocash” S.A.

05-119 Legionowo

ul. Suwalna 7

8.759,10 zł

  ...............................   x 100pkt x 1,00 = 100,00 pkt

8.759,10 zł

2

SO BERRY Sp. z o.o.

ul. Pielgrzymów 28/17

04-417 Warszawa

8.759,10 zł

 ...............................   x 100pkt x 1,00 =  49,33pkt

17.754,44 zł

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta firmy Hurtownia Legionowo „Eurocash” S.A. zawierała najniższą cenę, w związku z powyższym uzyskała maksymalną liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawca zrealizuje usługę do dnia 28 listopada 2016r.

informacja o wyborze oferty spozywcze 230 wychowanków rodzin zastepczych.pdf

 

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

tel. 22 764 01 40 faks 22 764 01 41

www.legionowo.pcpr.pl

ZD. 253.5.2016

 

 

zawiadamia

o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na "Dostawę artykułów spożywczych na Spotkanie Mikołajkowe dla 64 osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów z terenu powiatu legionowskiegorealizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r r. poz. 907 z późn. zm) dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy Hurtownia Legionowo „Eurocash” S.A., ul. Suwalna 7, 05-119 Legionowo z ceną ofertową brutto: 4.734,80 zł (słownie: cztery tysiące siedemset trzydzieści cztery złotych osiemdziesiąt groszy).

 

            najniższa cena ofertowa brutto

C  = ...................................................................................................................................... x 100,00 pkt x 1,00                                                 cena brutto oferty badanej

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium – najniższa cena

1

Hurtownia Legionowo „Eurocash” S.A.

05-119 Legionowo

ul. Suwalna 7

4.734,80 zł

  ...............................   x 100pkt x 1,00 = 100,00 pkt

4.734,80 zł

2

SO BERRY Sp. z o.o.

ul. Pielgrzymów 28/17

04-417 Warszawa

4.734,80 zł

  ...............................   x 100pkt x 1,00 =  49,98 pkt

9.474,32 zł

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta firmy Hurtownia Legionowo „Eurocash” S.A. zawierała najniższą cenę, w związku z powyższym uzyskała maksymalną liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawca zrealizuje usługę do dnia 28 listopada 2016r.

  informacja o wyborze oferty artykuły spożywcze 64 osoby z niepe.pdf

 

 

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

tel. 22 764 01 40 faks 22 764 01 41

www.legionowo.pcpr.pl

ZD. 253.4.2016

 

 

 

zawiadamia

o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na "Oprawę artystyczną Spotkania Mikołajkowego dla 64 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów z terenu powiatu legionowskiegorealizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r r. poz. 907 z późn. zm) dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy Be active Group (CEA) Piotr Jaskółowski, ul. Skarbka
z Gór 124/23, 03-287 Warszawa
z ceną ofertową brutto: 1.400,00 zł. (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 0/100 groszy).

                        najniższa cena ofertowa brutto

C  = ...................................................................................................................................... x 100,00 pkt x 1,00                                                                          cena brutto oferty badanej

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium – najniższa cena

1

Be active Group (CEA) Piotr Jaskółowski

03-287 Warszawa

ul. Skarbka z Gór 124/23

1.400,00 zł

  ...............................   x 100pkt x 1,00 = 100,00 pkt

1.400,00 zł

2

Sniper Paintball

Barczewko 62/1

11-010 Barczewo

1.400,00 zł

  ...............................   x 100pkt x 1,00 =  16,62 pkt

8.425,50 zł

3

RECON Paweł Jabłoński

ul. Orlińskiego 3/30

09-400 Płońsk

1.400,00 zł

  ...............................   x 100pkt x 1,00 =  31,11 pkt

4.500,00 zł

4

SO BERRY Sp. z o.o.

ul. Pielgrzymów 28/17

04-417 Warszawa

1.400,00 zł

  ...............................   x 100pkt x 1,00 =  21,28 pkt

6.580,00 zł

5

Grupa Eventowa Sparta Marta Więcek

Ul. Poznańska 10a

97-500 Radomsko

1.400,00 zł

  ...............................   x 100pkt x 1,00 =  15,81 pkt

8.856,00 zł

 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta firmy Be active Group (CEA) Piotr Jaskółowski zawierała najniższą cenę, w związku z powyższym uzyskała maksymalną liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawca zrealizuje usługę w dniu 2 grudnia 2016 r. w godzinach od 10:00 do 12:00.

 

 informacja o wyborze oferty oprawa artystyczna 64 osoby z niepe.pdf

 

 


 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

w Legionowie

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

tel. 22 764 01 40 faks 22 764 01 41

www.legionowo.pcpr.pl

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na 

 

Oprawę artystyczną Spotkania Mikołajkowego dla 230 dzieci i wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego.

 

 

Znak sprawy: ZD.253.7.2016

 

 

 

                                                                                  Zatwierdzam

 

 

                                                                                  .............................................................

                                                                  (data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej)

 

 

 

 

 

 

Legionowo, dnia 16 listopada 2015 r.


I. Informacje ogólne.

1. Zamawiający:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Legionowie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo; tel. 22 764 01 40  faks 22 764 01 41; www.legionowo.pcpr.pl

2.      Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest P. Anna Stępińska tel. (22) 764 01 34, w godz. 8.00-16.00 w dni robocze oprócz sobót.

3.      Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

4.      Adres, numer telefonu i faksu są wskazane powyżej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

5.      Zamawiający dopuszcza przekazywania informacji, zapytań, oświadczeń i innych informacji i dokumentów składanych przez Wykonawców drogą elektoniczną (e-mail), na adres mailowy: m.kazmierczak@pcpr.legionowski.pl

6.      Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem ZD.253.7.2016 Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

II. Przedmiot zamówienia.

1.      Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie i obsługa Spotkania Mikołajkowego dla 230 dzieci i wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego w ramach projektu „Dobry start” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działania 9.1. "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu"  i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany będzie do:

1)      świątecznego udekorowania sali zapewnionej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Sali Koncertowej im. K. Klenczona w Wieliszewie, ul. Modlińska 1, w  dniu 2 grudnia 2016r. – sala ze względu na małą powierzchnie nie pozwala na przeprowadzenie warsztatów plastycznych, konkursów zręcznościowych, ruchowych z wykorzystaniem chusty itp.,

2)      rozpoczęcie spotkania dla 230 dzieci i wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego nie wcześniej niż o godzinie 14:30 i zakończenia o godzinie 16:30,

3)      przedstawienia szczegółowego harmonogramu przebiegu imprezy Mikołajkowej, z uwzględnieniem programu artystycznego, zabaw oraz innych atrakcji, wraz z ofertą cenową w zapytaniu ofertowym,

4)      zapewnienie konkursów o tematyce świątecznej, konkursy zręcznościowe, przeprowadzenie warsztatów wykonywania ozdób choinkowych (kartki świąteczne, bombki, łańcuchy) oraz skręcanie baloników, zabawy muzyczne, malowanie twarzy, tatuaży – wszystko w klimacie Bożonarodzeniowym,

5)      zapewnienie Świętego Mikołaja, który będzie bawił się z dziećmi, pozował z nimi do zdjęć oraz rozdawał im prezenty,

6)      zapewnienie głównej atrakcji imprezy Mikołajkowej – występu, przedstawienia angażującego wszystkich do wspólnej zabawy

7)      obsługi artystyczno – technicznej imprezy mikołajkowej, polegającej na zapewnieniu:

a)      min. 2 animatorów do witania dzieci i wprowadzania ich na salę,

b)      scenografii i choreografii,

c)      oprawy muzycznej,

d)     oprawy konferansjerskiej,

e)      obsługi technicznej,

f)       opieki medycznej,

g)      ubezpieczenia uczestników imprezy,

h)      zabezpieczenia przeciwpożarowego,

i)        sprzątania po imprezie.

 1. Wykonawca w ramach organizacji zabawy mikołajkowej zapewni:

a)      co najmniej 2 animatorów do realizacji i prowadzenia programu imprezy Mikołajkowej w tym wszystkich zaplanowanych atrakcji, zabaw, konkursów, przedstawień, ubranych w stroje odpowiednie do charakteru imprezy, oraz Św. Mikołaj,

b)      materiały, farby, tatuaże brokatowe i dodatkową osobę wyznaczoną do malowania buziek uczestnikom,

c)      niezbędne materiały dekoracyjne i rekwizyty do zabaw, konkursów, spektaklu, tematycznie związanych z atmosferą imprezy.

d)     dekoracje oraz scenografię na sali wyznaczonej i zapewnionej przez PCPR w Legionowie wprowadzające w świąteczny  nastrój np. choinki, sanie Św. Mikołaja, bałwana, które wcześniej przygotuje, dostarczy i zainstaluje wykonawca,

e)      sprzęt grający, nagłośnienie, mikrofony dla prowadzących oraz pełnej oprawy muzycznej w tym konferansjera prowadzącego bal/zabawę,

f)       przygotowanie i przeprowadzenie zabaw i konkursów – dostosowanych do możliwości użytkowych sali (drobne nagrody w formie słodyczy zapewnia Wykonawca),

g)      zabawy ruchowe animowane przez animatorów dla uczestników i ich opiekunów przy piosenkach.

 1. Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 992).

5.      Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych.

6.      Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom – załącznik nr 5 do zapytania.

7.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

8.      Zamawiający zastrzega sobie, iż w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść zapytania ofertowego.

III. Termin wykonania zamówienia.

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w dniu 2 grudnia 2016 r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu – zapytaniu ofertowym oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)      posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)      posiadania wiedzy i doświadczenia

3)      dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)      sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, zamawiający żąda:

W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali min. 1 usługę, odpowiadającą swoim rodzajem usłudze głównej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. imprezę okolicznościową dla min 60 uczestników, oraz potwierdzą że tę usługę wykonali należycie.

2. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostraczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1)      wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług (imprez okolicznościowych) wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, czy zostały wykonane należycie (np. referencje, poświadczenia) – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,

2)      pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy nie jest to osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wymogami obowiązującego prawa,

3)      oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3).

3.      Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale IV pkt  2 zapytania. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

V.  Opis sposobu przygotowania ofert.

 1. Każdy Wykonawca musi przedłożyć jedną oferte w zapytaniu ofertowym na „Oprawę artystyczną Spotkania Mikołajkowego dla 230 wychowanków rodzin zastępczych z terenu powiatu legionowskiego”.
 2. Oferta zostanie sporządzona zgodnie z formularzem ofertowym (stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
 3. Do oferty winny zostać załączone odpowiednie dokumenty wymagane postanowieniami rozdziale IV pkt 2 zapytania ofertowego (w tym Załącznik nr 4 i 5) oraz szczegołowy program impezy.
 4. Oferta winna być podpisana w sposób wiążący Wykonawcę.
 5. Oferta powinna być: opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 VI. Miejsce i termin składania ofert.

1.      Ofertę należy: wysłać za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: m.kazmierczak@pcpr.legionowski.pl, wysłać pocztą tradycyjną na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo z dopiskiem: „Oprawę artystyczną Spotkania Mikołajkowego dla 230 wychowanków rodzin zastępczych z terenu powiatu legionowskiego - ZD.253.7.2016” lub dostarczyć osobiście.

 1. Termin składania ofert upływa dnia 23.11.2016 r. o godz. 10:00. Oferty otrzymane po terminie przez Zamawiającego zostaną zwrócone bez otwierania.

VII.          Kryteria oceny ofert.

1.                 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

cena - 100%

 

 

               Najniższa cena ofertowa brutto

C = --------------------------------------------- x waga kryterium

       Cena brutto oferty badanej

2.                 Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę o najniższej cenie za całość zamówienia.

3.                 Wykonawca wpisze cenę zaokrągloną do drugiego miejsca po przecinku.

4.                 Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców,   którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez niego ofert          dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen      wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

5.                 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonwcy, którego oferta odpowiada wszystkim             wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi         najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym.

 

VIII. Termin związania ofertą i wykonania zamówienia.

Termin związania ofertą wynosi 14 dni wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. Zawarcie umowy.

Projekt umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

X. Zakończenie procesu wyboru.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo:

-        przerwania procesu wyboru Wykonawcy w każdym czasie i na każdym etapie bez podania przyczyny,

-        niedokonania wyboru żadnego z Wykonawców, którzy złożą oferty, bez podania przyczyny.

W niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługuje prawo odwołania od rozstrzygnięcia, ani inne środki ochrony prawnej.

 zapytanie ZD.253.7.2016.pdf

Zał. 1 Formularz oferty oprawa artystyczna 230 wychowanków rodzin zastępczych.pdf
Zał. 3 Oświadczenie oprawa artystyczna 230 wychowanków rodzin zastępczych.pdf
Zał. 4 Wykaz usług 230 wychowanków rodzin zastepczych.pdf
Zał. 5 Informacja o zleceniu 230 wychowanków rodzin zastępczych.pdf

Załączniki:

Załącznik Nr 1          -           formularz ofertowy,
Załącznik Nr 2          -           wzór umowy,

Załącznik Nr 3          -           oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Załacznik Nr 4          -           wykaz usług,

Załacznik Nr 5          -           informacja o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia                                                              podwykonawcom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

znak: ZD.253.7.2016

 

 

 

 

                                                                                                          .............................................

                                                                                                              miejscowość, data

..........................................

    pieczęć wykonawcy 

..........................................

            tel./fax                 

F O R M U L A R Z     O F E R T Y

Przedmiot zamówienia

Oprawę artystyczną Spotkania Mikołajkowego dla 230 wychowanków rodzin zastępczych z terenu powiatu legionowskiego

Zamawiający

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

 

 

Cena ofertowa brutto za całość zamówienia zgodnie z rozdziałem II niniejszego zapytania ofertowego

 

 

 

................................................zł

słownie: ................................................................................................................................................................................zł

 

 

 

 

 

 

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

2 grudnia 2016 r.

Termin związania ofertą

do dnia 7.12.2016 r.

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczamy, że:

a)      zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym na Oprawę artystyczną Spotkania Mikołajkowego dla 230 wychowanków rodzin zastępczych z terenu powiatu legionowskiego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.   

b)      uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu.

c)      pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie w/w zamówienia.

d)     zawarte postanowienia we wzorze umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.                                                                                                                                            

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)

    Jako zasadnicze załączniki będące integralną częścią niniejszej oferty, a wynikające z zapytania ofertowego załączamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)   wypełniony i podpisany formularz oferty (Załącznik Nr 1),

2)   oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, (Załącznik Nr 3),

3)   dokumenty uwiarygadniające wykonawcę stosownie do rozdziału IV pkt 2 zapytania ofertowego (w tym wykaz stanowiący załącznik Nr 4),

4)   informacja o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom, (Załącznik Nr 5) wykonawca składa w przypadku zlecenia części zamówienia podwykonawcom,

5)   pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania

Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel Wykonawcy.

 

 

 

 

                                                                                  .....................................................

                                                                                         podpis i pieczęć upoważnionej osoby*

 

*osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu. Każda ewentualna poprawka w formularzu ofert musi być parafowana przez osobę upoważnioną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego

znak: ZD.253.7.2016

 

Wzór umowy nr ............/2016

 

W dniu ............................. 2016 r w Legionowie, pomiędzy ............................. z siedzibą przy.......................posiadającym NIP .........................., REGON ...................................., reprezentowany przez: .................................................... zwanym dalej Zamawiającym,

a ................................................ z siedzibą  przy .............................., wpisaną do ........................................ , posiadającą NIP ............................., REGON ............................., reprezentowaną przez :............................................................................................, zwanym dalej Wykonawcą,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) wyboru  oferty Wykonawcy na przeprowadzenie i obsługę Spotkania Mikołajkowego dla 230 wychowanków rodzin zastępczych z terenu powiatu legionowskiego, w tym przedstawienia o tematyce świąteczno–mikołajkowej, została zawarta umowa o następującej treści:


§1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie i obsługa Spotkania Mikołajkowego: dla 230 wychowanków rodzin zastępczych z terenu powiatu legionowskiego, szczegółowo opisanego w rozdziale II Opis przedmiotu  zamówienia w Zapytaniu ofertowym.

2. Maksymalna ilość uczestników imprezy mikołajkowej to 230 wychowanków rodzin zastępczych z terenu powiatu legionowskiego.

3. Impreza odbędzie się w sali zapewnionej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w Sali Koncertowej im. K. Klenczona w Wieliszewie, ul. Modlińska 1, w  terminie 2 grudnia 2016 r.,

4. Wykonawca zapewni odpowiednią oprawę artystyczną imprezy, w tym scenografię  i dekoracje oraz oprawę techniczną, w tym oświetlenie, multimedia, nagłośnienie.

 

§ 2

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do:

1)      świątecznego udekorowania sali zapewnionej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w Sali Koncertowej im. K. Klenczona w Wieliszewie, ul. Modlińska 1, w  terminie 2 grudnia 2016 r.,

2)      rozpoczęcie spotkania dla 230 wychowanków rodzin zastępczych z terenu powiatu legionowskiego nie wcześniej niż o godzinie 14:00 i zakończenia o godzinie 16:00,

3)      przedstawienia szczegółowego harmonogramu przebiegu imprezy Mikołajkowej, z uwzględnieniem programu artystycznego, zabaw oraz innych atrakcji wraz z ofertą cenową w zapytaniu ofertowym,

4)      zapewnienie konkursów o tematyce świątecznej, konkursy zręcznościowe, przeprowadzenie warsztatów wykonywania ozdób choinkowych (kartki świąteczne, bombki, łańcuchy) oraz skręcanie baloników, zabawy muzyczne, malowanie twarzy, tatuaży – wszystko w klimacie Bożonarodzeniowym,

5)      zapewnienie Świętego Mikołaja, który będzie bawił się z dziećmi, pozował z nimi do zdjęć oraz rozdawał im prezenty,

6)      zapewnienie głównej atrakcji imprezy Mikołajkowej – występu, przedstawienia angażującego wszystkich do wspólnej zabawy – widowisko powinno być dostosowane do wychowanków rodzin zastępczych z terenu powiatu legionowskiego,

7)      obsługi artystyczno – technicznej imprezy mikołajkowej, polegającej na zapewnieniu:

a)      animatorów do witania dzieci i wprowadzania ich na salę,

b)      scenografii i choreografii,

c)      oprawy muzycznej,

d)     oprawy konferansjerskiej,

e)      obsługi tecznicznej,

f)       opieki medycznej,

g)      ubezpieczenia uczestników imprezy,

h)      zabezpieczenia przeciwpożarowego,

i)        sprzątania po imprezie.

2. Wykonawca w ramach organizacji zabawy mikołajkowej zapewni:

1)      animatorów do realizacji i prowadzenia programu imprezy Mikołajkowej w tym wszystkich zaplanowanych atrakcji, zabaw, konkursów, przedstawień, ubranych w stroje odpowiednie do charakteru imprezy, w tym Św. Mikołaj.

2)      materiały, farby, tatuaże brokatowe i dodatkową osobę wyznaczoną do malowania buziek uczestnikom,

3)      niezbędne materiały dekoracyjne i rekwizyty do zabaw, konkursów, spektaklu, tematycznie związanych z atmosferą imprezy,

4)      dekoracje oraz scenografię na sali wyznaczonej i zapewnionej przez PCPR w Legionowie wprowadzające w świąteczny  nastrój np. choinki, sanie Św. Mikołaja, bałwan, które wcześniej przygotuje, dostarczy i zainstaluje wykonawca,

5)      sprzęt grający, nagłośnienie, mikrofony dla prowadzących oraz pełnej oprawy muzycznej w tym didżeja prowadzącego bal/zabawę,

6)      przygotowanie i przeprowadzenie zabaw i konkursów grupowych, muzycznych, sportowych, zręcznościowych, plastycznych oraz muzycznych (drobne nagrody w formie słodyczy zapewnia Wykonawca),

7)      zabawy ruchowe animowane przez animatorów dla uczestników i ich opiekunów przy piosenkach.

3. Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1182 tekst jednolity).

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych.

5. Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć uczestników imprezy od wszelkich możliwych ryzyk i ponosi odpowiedzialność za organizację i przeprowadzenie imprezy.

6. Wykonawca niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, mogących wpłynąć na zakłócenie realizacji imprez lub nienależyte wykonanie umowy pod rygorem utraty możliwości powoływania się na te okoliczności w późniejszym terminie.


7. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia, wiedzę i zasoby niezbędne do wykonania przedmiotu umowy i ponosi odpowiedzialność za właściwy przebieg imprezy.

 

§ 3

WYNAGRODZENIE

1. Wartość zamówienia przedmiotu umowy strony ustalają: kwota brutto ................................. zł (słownie: ................................................................... zł).

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, ma charakter wynagrodzenia maksymalnego dla

zakresu usług ustalonych w zapytaniu ofertowym.

3.Wykonawca wystawi fakturę w terminie do 7 dni, po zakończeniu imprezy na adres: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Legionowie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo.

4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na konto wskazane na fakturze, w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej  faktury VAT.

5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

6. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

 

§ 4

OSOBY DO KONTAKTU

1. Osobą wyznaczoną, ze strony Zamawiającego, do kontaktu z Wykonawcą jest ....................

.......................... tel. ........................., e mail: ....................................... lub inna wyznaczona osoba, ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym jest wyznaczona pan/pani ...............................................

2. Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym w zakresie wymaganym dla realizacji przedmiotu zamówienia i określonym w zapytaniu ofertowym.

 

§ 5

KARY UMOWNE

1. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną:

1) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości umowy brutto, określonej w § 3 ust. 1, 2) każdorazowo za nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę, polegające na  niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu któregokolwiek z obowiązków umownych a w szczególności określonych w §1 i § 2 wysokości 1 % wartości umowy brutto,  określonej w § 3 ust. 1 za każde stwierdzone zdarzenie.

2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10% wartości umowy brutto, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania, przewyższającego wartość kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

 

§ 6

ODSTAPIENIA OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania terminów wypowiedzenia w razie wystąpienia istotnych uchybień w realizacji zamówienia a Wykonawca zapłaci karę określoną w § 5 ust. 1 pkt. 1.

2. Uchybienia określone w ust. 1 mogą polegać w szczególności na niezapewnieniu właściwego   programu artystycznego niezapewnieniu właściwych i bezpiecznych warunków realizacji zadania lub działaniach niezgodnych z zapytaniem ofertowym.

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotniej zmiany okoliczności  powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, jeśli tego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne odszkodowanie. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni, licząc od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

4. W przypadku rozwiązania od umowy Wykonawca ma prawo żądać tylko wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy.

 

§ 7

ZMIANY DO UMOWY

1. Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej Oferty na niżej wymienionych warunkach:

1) w stosunku do zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych,

2) zmiana przez Zamawiającego sali widowiskowej,

3) w innych sytuacjach gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. gdy obniży to koszty realizacji zadania ).

2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zgody Zamawiającego oraz pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.


 

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Zapytanie ofertowe oraz oferta stanowią integralną część przedmiotowej umowy.

2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie właściwy miejscowo Sąd dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze dla Zamawiającego a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

 

               ZAMAWIAJĄCY                                            WYKONAWCA

 

                                                           Załącznik do wzoru umowy nr..........................  /2016

 

 

Protokół odbioru

sporządzony ................................... 2016 r . w Legionowie

Zakres wykonania zamówienia obejmował ...................................................................................

........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

 

 

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową nr ............../2016 z ......................... 2016r

zawartą pomiędzy

 

a

.........................................................................................................................................................

 

Odbioru dokonali w imieniu:

                      ZAMAWIAJĄCEGO- ..............................................................................................

                                                          ...............................................................................................

                      WYKONAWCY       - ...............................................................................................

                                                       ..................................................................................................

Uwagi i wnioski osób biorących udział w odbiorze *:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury.

 

 

 

 

 

                  ZAMAWIAJĄCY                                                         WYKONAWCA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* w przepadku braku uwag należy wpisać ,, BRAK UWAG"

Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego

znak: ZD.253.7.2016

 

 

.................................. data ......................

 

 

 

 

 

 

O  Ś  W  I  A  D  C  Z  E  N  I  E

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Oprawę artystyczną Spotkania Mikołajkowego dla 230 wychowanków rodzin zastępczych z terenu powiatu legionowskiego oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

 

 

 

                                                                                                 .................................................................................

                                                                                        ( pieczątka i podpis upełnomocnionego

                                                                                                                            przedstawiciela Wykonawcy)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*osoby figurującej lub osób figurujących  w rejestrach  uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwy upoważnieniu.


Załącznik Nr 4  do zapytania ofertowego

znak: ZD.253.7.2016

 

........................................

(pieczątka wykonawcy)

Wykaz usług (imprez okolicznościowych), warunku wiedzy i

doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

 

Lp

Przedmiot zamówienia

/krótki opis/

Data wykonania usługi

(dzień-miesiąc-rok)

Nazwa i adres podmiotu na rzecz, którego usługa była realizowana

Ilość osób

biorących udział

w imprezie

 

1

 

 

 

......  -........ -.......

 

 

 

2

 

 

 

......  -........ -.......

 

 

 

3

 

 

 

......  -........ -.......

 

 

 

 

Ilość pozycji niniejszego wykazu nie jest w żaden sposób limitowana i zależy od potrzeb Wykonawcy.

 

*Uwaga! Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................dnia.............................

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .........................................................................

                                                                                                    ( pieczątka i podpis upełnomocnionego

                                                                                                                                      przedstawiciela Wykonawcy)*

 

 

 

*osoby figurującej lub osób figurujących  w rejestrach  uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwy upoważnieniu

 

 

Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego

znak: ZD.253.8.2016

 

 

...............................................

    (pieczątka wykonawcy)

 

 

 

 

INFORMACJA O ZLECENIU WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM*

 

 

 

Lp.

Rodzaj powierzonej części zamówienia

1.

 

2.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

..........................dnia.............................

................................................................................

                                                                                        ( pieczątka i podpis upełnomocnionego

                                                                                                                            przedstawiciela Wykonawcy)**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* nie wymaga się złożenia w przypadku braku zlecenia części zamówienia podwykonawcy

**osoby figurującej lub osób figurujących  w rejestrach  uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwy upoważnieniu.

 

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

w Legionowie

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

tel. 22 764 01 40. faks 22 764 01 41

www.legionowo.pcpr.pl

 

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na 

 

Dostawę artykułów spożywczych na Spotkanie Mikołajkowe dla 230 dzieci i wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego

 

 

 

Znak sprawy: ZD.253.6.2016

 

                                                                                  Zatwierdzam

 

 

                                                                                  .............................................................

                                                                  (data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej)

 

 

 

 

 

 

Legionowo, dnia 16 listopada 2016 r.


I. Informacje ogólne.

1. Zamawiający:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Legionowie, ul. Ge. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo; tel. 22 764 01 40  faks 22 764 01 41; www.legionowo.pcpr.pl

2.      Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest P. Anna Stępińska,  tel. (22) 764 01 34 , w godz. 8.00-16.00 w dni robocze oprócz sobót.

3.      Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

4.      Adres, numer telefonu i faksu są wskazane powyżej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

5.      Zamawiający dopuszcza przekazywania informacji, zapytań, oświadczeń i innych informacji i dokumentów składanych przez Wykonawców drogą elektoniczną (e-mail), na adres mailowy: m.kazmierczak@pcpr.legionowski.pl

6.      Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem ZD.253.6.2016 Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

II. Przedmiot zamówienia.

1.      Przedmiotem zamówienia jest dostawa  artykułów spożywczych  na Spotkanie Mikołajkowe dla 230 dzieci i wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego
w ramach projektu „Dobry start” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działania 9.1. "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu"  i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.      Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Zamawiającego, wyszczególnionych w załączniku nr 1 (formularz cenowy) do zapytania ofertowego, zostanie dokonana jednorazowym zakupem.

3.      W przypadku dostarczenia artykułów niezgodnych z warunkami zamówienia (co do jakości i braków ilościowych oraz terminu przydatności do spożycia.) Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji, która powinna być zrealizowana w ciągu 1 dnia roboczego od daty zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwe artykuły na nowe, wolne od wad i uzupełnić braki ilościowe w dostawie.

4.      Wykonawca dostarczy produkty pierwszej klasy jakości, świeże, odpowiadające normom jakościowym właściwym dla danego rodzaju produktów, które obowiązują na terenie Polski, oraz o aktualnych terminach przydatności do spożycia. Opakowania dostarczanych przez Wykonawcę produktów żywnościowych muszą być oznakowane widoczną datą terminu przydatności do spożycia.

5.      Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów żywnościowych do siedziby Zamawiającego własnym transportem na własny koszt i ryzyko, przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych wymaganych dla przewozu żywności zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2015 poz. 594) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia. Koszt dostarczenia musi być wliczony w oferowane ceny jednostkowe produktów, Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tytułu dostarczenia produktów.

6.      Zamówione artykuły spożywcze winny być dostarczane do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w nienaruszonych opakowaniach.

7.      Nazwa dostarczonego towaru na fakturze musi być zgodna z nazwą na opakowaniu.

8.      Potwierdzenia otrzymania produktów dokonuje Zamawiający lub osoba przez niego wskazana.

9.      Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych.

10.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

11.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

12.  Zamawiający zastrzega sobie, iż w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, może zmienić treść zapytania ofertowego.

III. Termin wykonania zamówienia.

Dostawa artykułów spożywczychod dnia podpisania umowy do 28 listopada 2016 r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu – zapytaniu ofertowym oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

-        posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

-        posiadania wiedzy i doświadczenia

-        dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-        sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, zamawiający żąda:

2. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostraczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

-        pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy nie jest to osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wymogami obowiązującego prawa,

-        oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3).

3.      Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale IV pkt  2 zapytania. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

V.  Opis sposobu przygotowania ofert.

 1. Każdy Wykonawca może przedłożyć jedną ofertę.
 2. Oferta zostanie sporządzona zgodnie z formularzem cenowym (stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
 3. Do oferty winny zostać załączone odpowiednie dokumenty wymagane postanowieniami rozdziale IV pkt 2 zapytania ofertowego (w tym Załącznik nr 3).
 4. Oferta winna być podpisana w sposób wiążący Wykonawcę.
 5. Oferta powinna być: opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

 VI. Miejsce i termin składania ofert.

 1. Ofertę należy: wysłać za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: m.kazmierczak@pcpr.legionowski.pl, wysłać pocztą tradycyjną na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo z dopiskiem: „ Dostawę artykułów spożywczych na Spotkanie Mikołajkowe dla 230 dzieci i wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego- ZD.253.7.2016” lub dostarczyć osobiście.
 2. Termin składania ofert upływa dnia 23.11.2016r. o godz. 10:00. Oferty otrzymane po terminie przez Zamawiającego zostaną zwrócone bez otwierania.

 

VII.          Kryteria oceny ofert.

1.                 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

cena - 100%

 

               Najniższa cena ofertowa brutto

C = --------------------------------------------- x waga kryterium

      Cena brutto oferty badanej

2.                 Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę o najniższej cenie za całość zamówienia.

3.                 Wykonawca wpisze cenę zaokrągloną do drugiego miejsca po przecinku.

4.                 Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

5.                 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonwcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym.

VIII. Termin związania ofertą i wykonania zamówienia.

Termin związania ofertą wynosi 14 dni wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. Zawarcie umowy.

Projekt umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

X. Zakończenie procesu wyboru.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo:

-        przerwania procesu wyboru Wykonawcy w każdym czasie i na każdym etapie bez podania przyczyny,

-        niedokonania wyboru żadnego z Wykonawców, którzy złożą oferty, bez podania przyczyny.

W niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługuje prawo odwołania od rozstrzygnięcia, ani inne środki ochrony prawnej.

 

zapytanie ZD.253.6.2016.pdf

Zał.1 Artykuły spożywcze 230 wychowanków rodzin zastepczych.pdf
Zał. 3 Oświadczenie 230 wychowanków rodzin zastepczych.pdf
 

 

Załączniki:

Załącznik Nr 1          -           formularz cenowy,
Załącznik Nr 2          -           wzór umowy,

Załącznik Nr 3          -           oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

znak: ZD.253.6.2016

 

Formularz cenowy

 

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO – ASORTYMENTOWE

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

 

                                                                                                           .............................................

                                                                                                              miejscowość, data

..........................................

    pieczęć wykonawcy 

..........................................

            tel./fax              

 

Składam ofertę na wykonanie zamówienia: Dostawa artykułów spożywczych na Spotkanie Mikołajkowe na potrzeby realizacji projektu „Dobry start.”

Lp.

Asortyment

J/M

Ilość

 Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto PLN

1

Reklamówki ze świątecznym nadrukiem

szt.

230 szt.

 

 

2

Wedel Wafelki torcikowe orzechowe 160g

szt.

230 szt.

 

 

3

Milka Alpejskie mleczko waniliowe 350 g.

szt.

230 szt.

 

 

4

Ciastka Hit 250g czekoladowe

szt.

230 szt.

 

 

5

E. Wedel baton WW 47g nadzienie orzechowe

szt.

230 szt.

 

 

6

Olza Prince Polo Classic Kruchy wafelek z kremem kakaowym oblany czekolada 36g

szt.

230 szt.

 

 

7

Śmiej żelki Nimm2 kwaśne 90g

szt.

230 szt.

 

 

8

E. Wedel Delicje szampańskie 147g mix smaków

szt.

230 szt.

 

 

9

Kinder Chocolate 100g

szt.

230 szt.

 

 

10

Jutrzenka Akuku te nadziane! Żelki o smaku owocowym. 90g

szt.

230 szt.

 

 

11

Lu petitki Lubisie czekoladowe 30g

szt.

230 szt.

 

 

12

Mamba Gumy rozpuszczalne i smaku owocowym 4 x 26,5 g

szt.

230 szt.

 

 

13

Skittles orginal 38g

szt.

230 szt.

 

 

14

E. Wedel baton bajeczny 45g

szt.

230 szt.

 

 

 

15

Nescafe Sensazione Crema Kawa rozpuszczalna 200g

szt.

2 szt.

 

 

16

Mleko Łaciate UHT 2,0% 1l.

szt.

5 szt.

 

 

17

Lipton Herbata czarna 200g (100 torebek)

szt.

2 szt.

 

 

18

Tymbark jabłko mięta napój owocowy 1lx12szt.

karton

5 karton

 

 

19

Tymbark jabłko brzoskwinia napój owocowy 1lx12szt.

karton

5 karton

 

 

20

Tymbark jabłko wiśnia napój owocowy 1lx12szt.

karton

5 karton

 

 

21

Tymbark pomarańcza brzoskwinia napój owocowy 1lx12szt.

karton

5 karton

 

 

22

Cisowianka woda mineralna gazowana 1,5l

zgrzewka

5 zgrzewka

 

 

23

Cisowianka woda mineralna niegazowana 1,5l

zgrzewka

5 zgrzewka

 

 

24

Lay’s papryka chipsy 150g

szt.

15 szt.

 

 

25

Lay’s zielona cebulka chipsy 150g

szt.

15 szt.

 

 

26

Cheetos Chrupki kukurydziane o smaku ketchupowym 165g

szt.

15 szt.

 

 

27

Cheetos Chrupki kukurydziane o smaku sera 165g

szt.

15 szt.

 

 

28

Przysnacki Prażynki solone 120g

szt.

   15 szt.

 

 

29

Wawel Michałki Białe Cukierki w polewie 1kg

opak.

4 opakowanie

 

 

30

Wawel Michałki Klasyczne Cukierki w polewie 1kg

opak.

4 opakowanie

 

 

31

Wawel Mieszanka Krakowska Galaretka w czekoladzie 1kg

opak.

4 opakowanie

 

 

32

Wawel Trufle w czekoladzie cukierki o smaku rumu 1kg

opak.

4 opakowanie

 

 

 

Wartość brutto  PLN

Razem

 

Wszystkie artykuły spełniają wymogi polskich norm.

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Od dnia podpisania umowy do 28 listopada 2016r.

Termin związania ofertą

do dnia 02.12.2016r.

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczamy, że:

1.      Zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.   

2.      Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu.

3.      Pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie w/w zamówienia.

4.      Zawarte postanowienia we wzorze umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.                                                                                                                                           

 

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)

    Jako zasadnicze załączniki będące integralną częścią niniejszej oferty, a wynikające z zapytania ofertowego załączamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)   wypełniony i podpisany formularz cenowy (Załącznik Nr 1),

2)   oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, (Załącznik Nr 3),

3)   pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania

Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel Wykonawcy.

 

 

 

                                                                                  .....................................................

                                                                                         podpis i pieczęć upoważnionej osoby*

 

*osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu. Każda ewentualna poprawka w formularzu ofert musi być parafowana przez osobę upoważnioną

 


Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego

znak: ZD.253.6.2016

 

 

Wzór umowy nr ............/2016

 

W dniu ............................. 2016 r w Legionowie, pomiędzy ............................. z siedzibą przy.......................posiadającym NIP .........................., REGON ...................................., reprezentowany przez: .................................................... zwanym dalej Zamawiającym,

a ................................................ z siedzibą  przy .............................., wpisaną do ........................................ , posiadającą NIP ............................., REGON ............................., reprezentowaną przez :............................................................................................, zwanym dalej Wykonawcą,

§ 1

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  artykułów spożywczych  na Spotkanie Mikołajkowe dla 230 dzieci i wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego.

§ 2

 1. Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Zamawiającego, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego (formularzu cenowym), zostanie dokonana jednorazowym zakupem.
 2. W przypadku dostarczenia artykułów niezgodnych z warunkami zamówienia (co do jakości i braków ilościowych oraz terminu przydatności do spożycia.) Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji, która powinna być zrealizowana w ciągu 1 dnia kalendarzowego od daty zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwe artykuły na nowe, wolne od wad i uzupełnić braki ilościowe w dostawie.
 3. Wykonawca dostarczy produkty pierwszej klasy jakości, świeże, odpowiadające normom jakościowym właściwym dla danego rodzaju produktów, które obowiązują na terenie Polski, oraz o aktualnych terminach przydatności do spożycia. Opakowania dostarczanych przez Wykonawcę produktów żywnościowych muszą być oznakowane widoczną datą terminu przydatności do spożycia.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów żywnościowych do siedziby Zamawiającego własnym transportem na własny koszt i ryzyko, przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych wymaganych dla przewozu żywności zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2015 poz. 594) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia. Koszt dostarczenia musi być wliczony w oferowane ceny jednostkowe produktów, Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tytułu dostarczenia produktów.
 5. Zamówione artykuły spożywcze winny być dostarczane do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w nienaruszonych opakowaniach.
 6. Nazwa dostarczonego towaru na fakturze musi być zgodna z nazwą na opakowaniu.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych.

 

§ 2

 

 1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w  § 2 Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie w kwocie brutto: .................. zł (słownie złotych:..........................).
 2. Wypłata wynagrodzenia określonego w  ust. 1 niniejszego §, nastapi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez  Zamawiajacego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
 3. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez strony protokół odbioru prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wzór protokołu odbioru stanowi Załącznik do niniejszej umowy.
 4. Faktura musi być właściwie podpisana i wystawina na: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo.
 5. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 

§ 3

 

 1. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do podpisania protokołu odbioru są

            .......................................................................................................................................

 1. Osobami uprawnionymi ze strony Wykonawcy do podpisania protokołu odbioru są

.......................................................................................................................................

§4

Umowa zostaje zawarta od...............do 28 listopada 2016r.

§5

                                                      

 1. W razie niedotrzymania określoną niniejszą umową terminu realizacji przedmiotu umowy lub w przypadku wadliwego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej okreslonej w ust. 4.
 2. W przypadku , o którym mowa w ust. 1 dotyczą wadliwego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wad lub wykonania i dostarczenia na własny koszt i ryzyko nowego przedmiotu umowy, w terminie 1 dnia kalendarzowego od dnia zgłoszenia uwag przez Zamawiającego.
 3.  W razie nie dotrzymania terminu określonego w ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 2 ust. 1.
 4. W przypadku rezygnacji przez Wykonawcę z wykonania umowy, bądz rozwiązania umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną  w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1.
 5. Kary umowne określone w ust 3 i 4 sumują się.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość

            zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.

 

§ 6

       

 1. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.
 2. Ewentualne spory mogą wynikać w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 

§ 7

                                                        

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

                                                           

W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego ( Dz. U z 1964r. Nr 16 poz. 93 ze zm.) 

 

§ 9

 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

 

§ 10

 

Załącznik do niniejszej umowy stanowi  jej integralną część.

 

 

 

 

 

 

               ZAMAWIAJĄCY                                            WYKONAWCA

 

                                                           Załącznik do wzoru umowy nr..........................  /2016

 

 

Protokół odbioru

sporządzony ................................... 2016 r . w Legionowie

Zakres wykonania zamówienia obejmował ...................................................................................

........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

 

 

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową nr ............../2016 z ......................... 2016r

zawartą pomiędzy

 

a

.........................................................................................................................................................

 

Odbioru dokonali w imieniu:

                      ZAMAWIAJĄCEGO- ..............................................................................................

                                                          ...............................................................................................

                      WYKONAWCY       - ...............................................................................................

                                                       ..................................................................................................

Uwagi i wnioski osób biorących udział w odbiorze *:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury.

 

                  ZAMAWIAJĄCY                                               WYKONAWCA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* w przepadku braku uwag należy wpisać ,, BRAK UWAG"

 

 

Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego

Znak: ZD.253.6.2016

 

 

.................................. data ......................

 

 

 

 

 

 

O  Ś  W  I  A  D  C  Z  E  N  I  E

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Dostawę artykułów spożywczych na Spotkanie Mikołajkowe dla 230 dzieci i wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

 

 

 

................................................................................

                                                                                        ( pieczątka i podpis upełnomocnionego

                                                                                                przedstawiciela Wykonawcy)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*osoby figurującej lub osób figurujących  w rejestrach  uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwy upoważnieniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

w Legionowie

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

tel. 22 764 01 40. faks 22 764 01 41

www.legionowo.pcpr.pl

 

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na 

 

Dostawę artykułów spożywczych na Spotkanie Mikołajkowe dla 64 osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów z terenu powiatu legionowskiego

 

 

 

Znak sprawy: ZD.253.5.2016

 

 

 

                                                                                  Zatwierdzam

 

 

                                                                                  .............................................................

                                                                  (data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej)

 

 

 

 

 

 

Legionowo, dnia 16 listopada 2016 r.


I. Informacje ogólne.

1. Zamawiający:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo; tel. 22 764 01 40  faks 22 764 01 41; www.legionowo.pcpr.pl

2.      Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest P. Anna Stępińska,  tel. (22) 764 01 34, w godz. 8.00-16.00 w dni robocze oprócz sobót.

3.      Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

4.      Adres, numer telefonu i faksu są wskazane powyżej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

5.      Zamawiający dopuszcza przekazywania informacji, zapytań, oświadczeń i innych informacji i dokumentów składanych przez Wykonawców drogą elektoniczną (e-mail), na adres mailowy: m.pierszanko@pcpr.legionowski.pl

6.      Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem ZD.253.5.2016 Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

II. Przedmiot zamówienia.

1.      Przedmiotem zamówienia jest dostawa  artykułów spożywczych  na Spotkanie Mikołajkowe dla 64 osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów z terenu powiatu legionowskiego.

2.      Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Zamawiającego, wyszczególnionych w załączniku nr 1 (formularz cenowy) do zapytania ofertowego, zostanie dokonana jednorazowym zakupem.

3.      W przypadku dostarczenia artykułów niezgodnych z warunkami zamówienia (co do jakości i braków ilościowych oraz terminu przydatności do spożycia.) Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji, która powinna być zrealizowana w ciągu 1 dnia roboczego od daty zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwe artykuły na nowe, wolne od wad i uzupełnić braki ilościowe w dostawie.

4.      Wykonawca dostarczy produkty pierwszej klasy jakości, świeże, odpowiadające normom jakościowym właściwym dla danego rodzaju produktów, które obowiązują na terenie Polski, oraz o aktualnych terminach przydatności do spożycia. Opakowania dostarczanych przez Wykonawcę produktów żywnościowych muszą być oznakowane widoczną datą terminu przydatności do spożycia.

5.      Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów żywnościowych do siedziby Zamawiającego własnym transportem na własny koszt i ryzyko, przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych wymaganych dla przewozu żywności zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2015 poz. 594) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia. Koszt dostarczenia musi być wliczony w oferowane ceny jednostkowe produktów, Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tytułu dostarczenia produktów.

6.      Zamówione artykuły spożywcze winny być dostarczane do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w nienaruszonych opakowaniach.

7.      Nazwa dostarczonego towaru na fakturze musi być zgodna z nazwą na opakowaniu.

8.      Potwierdzenia otrzymania produktów dokonuje Zamawiający lub osoba przez niego wskazana.

9.      Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych.

10.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

11.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

12.  Zamawiający zastrzega sobie, iż w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, może zmienić treść zapytania ofertowego.

III. Termin wykonania zamówienia.

Dostawa artykułów spożywczychod dnia podpisania umowy do 28 listopada 2016 r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu – zapytaniu ofertowym oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

-        posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

-        posiadania wiedzy i doświadczenia

-        dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-        sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, zamawiający żąda:

2. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostraczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

-        pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy nie jest to osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wymogami obowiązującego prawa,

-        oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3).

3.      Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale IV pkt  2 zapytania. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

V.  Opis sposobu przygotowania ofert.

 1. Każdy Wykonawca może przedłożyć jedną ofertę.
 2. Oferta zostanie sporządzona zgodnie z formularzem cenowym (stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
 3. Do oferty winny zostać załączone odpowiednie dokumenty wymagane postanowieniami rozdziale IV pkt 2 zapytania ofertowego (w tym Załącznik nr 3).
 4. Oferta winna być podpisana w sposób wiążący Wykonawcę.
 5. Oferta powinna być: opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

 VI. Miejsce i termin składania ofert.

 1. Ofertę należy: wysłać za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: m.pierszanko@pcpr.legionowski.pl, wysłać pocztą tradycyjną na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo z dopiskiem: „Dostawa  artykułów spożywczych na Spotkanie Mikołajkowe dla 64 osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów z terenu powiatu legionowskiego - ZD.253.5.2016” lub dostarczyć osobiście.
 2. Termin składania ofert upływa dnia 23.11.2016r. o godz. 10:00. Oferty otrzymane po terminie przez Zamawiającego zostaną zwrócone bez otwierania.

 

VII.          Kryteria oceny ofert.

1.                 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

cena - 100%

 

               Najniższa cena ofertowa brutto

C = --------------------------------------------- x waga kryterium

      Cena brutto oferty badanej

2.                 Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę o najniższej cenie za całość zamówienia.

3.                 Wykonawca wpisze cenę zaokrągloną do drugiego miejsca po przecinku.

4.                 Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

5.                 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonwcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym.

VIII. Termin związania ofertą i wykonania zamówienia.

Termin związania ofertą wynosi 14 dni wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. Zawarcie umowy.

Projekt umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

X. Zakończenie procesu wyboru.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo:

-        przerwania procesu wyboru Wykonawcy w każdym czasie i na każdym etapie bez podania przyczyny,

-        niedokonania wyboru żadnego z Wykonawców, którzy złożą oferty, bez podania przyczyny.

W niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługuje prawo odwołania od rozstrzygnięcia, ani inne środki ochrony prawnej.

 

zapytanie ZD.253.5.2016.pdf

zał.1 formularz ofertowy 64 osoby z niepełnosprawnością.pdf
zał. 3 oświadczenie 64 osoby z niepełnosprawnością.pdf

 

Załączniki:

Załącznik Nr 1          -           formularz cenowy,
Załącznik Nr 2          -           wzór umowy,

Załącznik Nr 3          -           oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

znak: ZD.253.5.2016

 

Formularz cenowy

 

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO – ASORTYMENTOWE

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

 

                                                                                                           .............................................

                                                                                                              miejscowość, data

..........................................

    pieczęć wykonawcy 

..........................................

            tel./fax              

 

Składam ofertę na wykonanie zamówienia: Dostawa artykułów spożywczych na Spotkanie Mikołajkowe na potrzeby realizacji projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!”

Lp.

Asortyment

J/M

Ilość

 Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto PLN

1

Reklamówki ze świątecznym nadrukiem

szt.

80 szt.

 

 

2

Wedel Wafelki torcikowe orzechowe 160g

szt.

160 szt.

 

 

 

3

Milka Alpejskie mleczko waniliowe 350 g.

szt.

160 szt.

 

 

 

4

Ciastka Hit 250g czekoladowe

szt.

160 szt.

 

 

 

5

E. Wedel baton WW 47g nadzienie orzechowe

szt.

80 szt.

 

 

 

6

Olza Prince Polo Classic Kruchy wafelek z kremem kakaowym oblany czekolada 36g

szt.

80 szt.

 

 

 

7

Śmiej żelki Nimm2 kwaśne 90g

szt.

80 szt.

 

 

 

8

E. Wedel Delicje szampańskie 147g mix smaków

szt.

160 szt.

 

 

 

9

Kinder Chocolate 100g

szt.

160 szt.

 

 

 

10

Jutrzenka Akuku! Te nadziane Owocki żelki 90g

szt.

80 szt.

 

 

 

11

Lu petitki Lubisie czekoladowe 30g

szt.

80 szt.

 

 

 

12

Mamba Gumy rozpuszczalne i smaku owocowym 4 x 26,5 g

szt.

80 szt.

 

 

 

13

Skittles draże owocowe 38g

szt.

80 szt.

 

 

 

14

E. Wedel baton bajeczny 45g

szt.

80 szt.

 

 

 

15

Nescafe Sensazione Crema Kawa rozpuszczalna 200g

szt.

2 szt.

 

 

16

Mleko Łaciate UHT 2,0% 1l.

szt.

3 szt.

 

 

17

Lipton Herbata czarna 200g (100 torebek)

szt.

1 szt.

 

 

18

Tymbark jabłko mięta napój owocowy 1lx12szt.

karton

1 karton

 

 

19

Tymbark jabłko brzoskwinia napój owocowy 1lx12szt.

karton

1 karton

 

 

20

Tymbark jabłko wiśnia napój owocowy 1lx12szt.

karton

1 karton

 

 

21

Tymbark pomarańcza brzoskwinia napój owocowy 1lx12szt.

karton

1 karton

 

 

22

Cisowianka woda mineralna gazowana 1,5l

zgrzewka

1 zgrzewka

 

 

23

Cisowianka woda mineralna niegazowana 1,5l

zgrzewka

1 zgrzewka

 

 

24

Lay’s papryka chipsy 150g

szt.

5 szt.

 

 

25

Lay’s zielona cebulka chipsy 150g

szt.

5 szt.

 

 

26

Cheetos Chrupki kukurydziane o smaku ketchupowym 165g

szt.

5 szt.

 

 

27

Cheetos Chrupki kukurydziane o smaku sera 165g

szt.

5 szt.

 

 

28

Przysnacki Prażynki solone 120g

szt.

    5 szt.

 

 

29

Wawel Michałki Białe Cukierki w polewie 1kg

opak.

2 opakowanie

 

 

30

Wawel Michałki Klasyczne Cukierki w polewie 1kg

opak.

2 opakowanie

 

 

31

Wawel Mieszanka Krakowska Galaretka w czekoladzie 1kg

opak.

2 opakowanie

 

 

32

Wawel Trufle w czekoladzie cukierki o smaku rumu 1kg

opak.

2 opakowanie

 

 

 

Wartość brutto  PLN

Razem

 

Wszystkie artykuły spełniają wymogi polskich norm.

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Od dnia podpisania umowy do 28 listopada 2016r.

Termin związania ofertą

do dnia 02.12.2016r.

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczamy, że:

 1. Zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.   
 2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu.
 3. Pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie w/w zamówienia.
 4. Zawarte postanowienia we wzorze umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.                                                                                                                                           

 

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)

    Jako zasadnicze załączniki będące integralną częścią niniejszej oferty, a wynikające z zapytania ofertowego załączamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)   wypełniony i podpisany formularz cenowy (Załącznik Nr 1),

2)   oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, (Załącznik Nr 3),

3)   pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania

Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel Wykonawcy.

 

 

 

                                                                                  .....................................................

                                                                                         podpis i pieczęć upoważnionej osoby*

 

*osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu. Każda ewentualna poprawka w formularzu ofert musi być parafowana przez osobę upoważnioną

 


Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego

znak: ZD.253.5.2016

 

 

Wzór umowy nr ............/2016

 

W dniu ............................. 2016 r w Legionowie, pomiędzy ............................. z siedzibą przy.......................posiadającym NIP .........................., REGON ...................................., reprezentowany przez: .................................................... zwanym dalej Zamawiającym,

a ................................................ z siedzibą  przy .............................., wpisaną do ........................................ , posiadającą NIP ............................., REGON ............................., reprezentowaną przez :............................................................................................, zwanym dalej Wykonawcą,

§ 1

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  artykułów spożywczych  na Spotkanie Mikołajkowe dla 64 osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów z terenu powiatu legionowskiego.

§ 2

 1. Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Zamawiającego, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego (formularzu cenowym), zostanie dokonana jednorazowym zakupem.
 2. W przypadku dostarczenia artykułów niezgodnych z warunkami zamówienia (co do jakości i braków ilościowych oraz terminu przydatności do spożycia.) Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji, która powinna być zrealizowana w ciągu 1 dnia kalendarzowego od daty zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwe artykuły na nowe, wolne od wad i uzupełnić braki ilościowe w dostawie.
 3. Wykonawca dostarczy produkty pierwszej klasy jakości, świeże, odpowiadające normom jakościowym właściwym dla danego rodzaju produktów, które obowiązują na terenie Polski, oraz o aktualnych terminach przydatności do spożycia. Opakowania dostarczanych przez Wykonawcę produktów żywnościowych muszą być oznakowane widoczną datą terminu przydatności do spożycia.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów żywnościowych do siedziby Zamawiającego własnym transportem na własny koszt i ryzyko, przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych wymaganych dla przewozu żywności zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2015 poz. 594) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia. Koszt dostarczenia musi być wliczony w oferowane ceny jednostkowe produktów, Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tytułu dostarczenia produktów.
 5. Zamówione artykuły spożywcze winny być dostarczane do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w nienaruszonych opakowaniach.
 6. Nazwa dostarczonego towaru na fakturze musi być zgodna z nazwą na opakowaniu.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych.

 

§ 2

 

 1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w  § 2 Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie w kwocie brutto: .................. zł (słownie złotych:..........................).
 2. Wypłata wynagrodzenia określonego w  ust. 1 niniejszego §, nastapi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez  Zamawiajacego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
 3. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez strony protokół odbioru prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wzór protokołu odbioru stanowi Załącznik do niniejszej umowy.
 4. Faktura musi być właściwie podpisana i wystawina na: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo.
 5. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 

§ 3

 

 1. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do podpisania protokołu odbioru są

            .......................................................................................................................................

 1. Osobami uprawnionymi ze strony Wykonawcy do podpisania protokołu odbioru są

.......................................................................................................................................

§4

Umowa zostaje zawarta od...............do 28 listopada 2016r.

§5

                                                       

 1. W razie niedotrzymania określoną niniejszą umową terminu realizacji przedmiotu umowy lub w przypadku wadliwego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej okreslonej w ust. 4.
 2. W przypadku , o którym mowa w ust. 1 dotyczą wadliwego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wad lub wykonania i dostarczenia na własny koszt i ryzyko nowego przedmiotu umowy, w terminie 1 dnia kalendarzowego od dnia zgłoszenia uwag przez Zamawiającego.
 3.  W razie nie dotrzymania terminu określonego w ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 2 ust. 1.
 4. W przypadku rezygnacji przez Wykonawcę z wykonania umowy, bądz rozwiązania umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną  w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1.
 5. Kary umowne określone w ust 3 i 4 sumują się.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość

            zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.

 

§ 6

       

 1. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.
 2. Ewentualne spory mogą wynikać w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 

§ 7

                                                         

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 

§ 8

                                                           

W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego ( Dz. U z 1964r. Nr 16 poz. 93 ze zm.) 

 

§ 9

 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

 

§ 10

 

Załącznik do niniejszej umowy stanowi  jej integralną część.

 

 

 

 

 

 

               ZAMAWIAJĄCY                                            WYKONAWCA

 

                                                           Załącznik do wzoru umowy nr..........................  /2016

 

 

Protokół odbioru

sporządzony ................................... 2016 r . w Legionowie

Zakres wykonania zamówienia obejmował ...................................................................................

........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

 

 

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową nr ............../2016 z ......................... 2016r

zawartą pomiędzy

 

a

.........................................................................................................................................................

 

Odbioru dokonali w imieniu:

                      ZAMAWIAJĄCEGO- ..............................................................................................

                                                          ...............................................................................................

                      WYKONAWCY       - ...............................................................................................

                                                       ..................................................................................................

Uwagi i wnioski osób biorących udział w odbiorze *:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury.

 

                  ZAMAWIAJĄCY                                               WYKONAWCA

 

 

 

 

 

 

 

* w przepadku braku uwag należy wpisać ,, BRAK UWAG"

 

 

Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego

Znak: ZD.253.5.2016

 

 

.................................. data ......................

 

 

 

 

 

 

O  Ś  W  I  A  D  C  Z  E  N  I  E

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Dostawę artykułów spożywczych na Spotkanie Mikołajkowe dla 64 osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów z terenu powiatu legionowskiego oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

 

 

 

................................................................................

                                                                                        ( pieczątka i podpis upełnomocnionego

                                                                                                przedstawiciela Wykonawcy)*

 

*osoby figurującej lub osób figurujących  w rejestrach  uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwy upoważnieniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

w Legionowie

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

tel. 22 764 01 40 faks 22 764 01 41

www.legionowo.pcpr.pl

 

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na 

 

Oprawę artystyczną Spotkania Mikołajkowego dla 64 osób niepełnosprawnych
i ich opiekunów
z terenu powiatu legionowskiego

 

 

 

Znak sprawy: ZD.253.4.2016

 

 

 

                                                                                  Zatwierdzam

 

 

                                                                                  .............................................................

                                                                  (data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej)

 

 

 

 

 

 

Legionowo, dnia 16 listopada 2016 r.


I. Informacje ogólne.

1. Zamawiający:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Legionowie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo; tel. 22 764 01 40  faks 22 764 01 41; www.legionowo.pcpr.pl

2.      Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest P. Anna Stępińska tel. (22) 764 01 40, w godz. 8.00-16.00 w dni robocze oprócz sobót.

3.      Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

4.      Adres, numer telefonu i faksu są wskazane powyżej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

5.      Zamawiający dopuszcza przekazywania informacji, zapytań, oświadczeń i innych informacji i dokumentów składanych przez Wykonawców drogą elektoniczną (e-mail), na adres mailowy: m.pierszanko@pcpr.legionowski.pl.

6.      Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem ZD.253.4.2016 Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

II. Przedmiot zamówienia.

1.      Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie i obsługa Spotkania Mikołajkowego dla 64 osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów z terenu powiatu legionowskiego.

 1. W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany będzie do:

1)      świątecznego udekorowania sali zapewnionej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Sali Koncertowej im. K. Klenczona w Wieliszewie, ul. Modlińska 1, w  dniu 2 grudnia 2016r. – sala ze względu na małą powierzchnię nie pozwala na przeprowadzenie warsztatów plastycznych, konkursów zręcznościowych, ruchowych z wykorzystaniem chusty itp.,

2)      rozpoczęcie spotkania dla 64 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów nie wcześniej niż o godzinie 10:00 i zakończenia o godzinie 12:00,

3)      przedstawienia szczegółowego harmonogramu przebiegu imprezy Mikołajkowej, z uwzględnieniem programu artystycznego, zabaw oraz innych atrakcji, wraz z ofertą cenową w zapytaniu ofertowym,

4)      zapewnienie konkursów o tematyce świątecznej, skręcanie baloników, zabawy muzyczne, malowanie twarzy, tatuaży – wszystko w klimacie Bożonarodzeniowym,

5)      zapewnienie Świętego Mikołaja, który będzie bawił się z dziećmi, pozował z nimi do zdjęć oraz rozdawał im prezenty,

6)      zapewnienie głównej atrakcji imprezy Mikołajkowej – występu, przedstawienia angażującego wszystkich do wspólnej zabawy – widowisko powinno być dostosowane do osób z niepełnosprawnościami,

7)      obsługi artystyczno – technicznej imprezy mikołajkowej, polegającej na zapewnieniu:

a)      min. 2 animatorów do witania dzieci i wprowadzania ich na salę,

b)      scenografii i choreografii,

c)      oprawy muzycznej,

d)     oprawy konferansjerskiej,

e)      obsługi technicznej,

f)       opieki medycznej,

g)      ubezpieczenia uczestników imprezy,

h)      zabezpieczenia przeciwpożarowego,

i)        sprzątania po imprezie.

 1. Wykonawca w ramach organizacji zabawy mikołajkowej zapewni:

a)      co najmniej 2 animatorów do realizacji i prowadzenia programu imprezy Mikołajkowej w tym wszystkich zaplanowanych atrakcji, zabaw, konkursów, przedstawień, ubranych w stroje odpowiednie do charakteru imprezy, oraz Św. Mikołaj,

b)      materiały, farby, tatuaże brokatowe i dodatkową osobę wyznaczoną do malowania buziek uczestnikom,

c)      niezbędne materiały dekoracyjne i rekwizyty do zabaw, konkursów, spektaklu, tematycznie związanych z atmosferą imprezy.

d)     dekoracje oraz scenografię na sali wyznaczonej i zapewnionej przez PCPR w Legionowie wprowadzające w świąteczny  nastrój np. choinki, sanie Św. Mikołaja, bałwana, które wcześniej przygotuje, dostarczy i zainstaluje wykonawca,

e)      sprzęt grający, nagłośnienie, mikrofony dla prowadzących oraz pełnej oprawy muzycznej w tym konferansjera prowadzącego bal/zabawę,

f)       przygotowanie i przeprowadzenie zabaw i konkursów – dostosowanych do możliwości użytkowych sali (drobne nagrody w formie słodyczy zapewnia Wykonawca),

g)      zabawy ruchowe animowane przez animatorów dla uczestników i ich opiekunów przy piosenkach.

 1. Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922).

5.      Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych.

6.      Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom – załącznik nr 5 do zapytania.

7.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

8.      Zamawiający zastrzega sobie, iż w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść zapytania ofertowego.

III. Termin wykonania zamówienia.

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w dniu 2 grudnia 2016 r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu – zapytaniu ofertowym oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)      posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)      posiadania wiedzy i doświadczenia

3)      dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)      sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, zamawiający żąda:

W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali min. 1 usługę, odpowiadającą swoim rodzajem usłudze głównej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. imprezę okolicznościową dla min 60 uczestników, oraz potwierdzą że tę usługę wykonali należycie.

2. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostraczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1)      wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług (imprez okolicznościowych) wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, czy zostały wykonane należycie (np. referencje, poświadczenia) – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,

2)      pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy nie jest to osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wymogami obowiązującego prawa,

3)      oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3).

3.      Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale IV pkt  2 zapytania. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

V.  Opis sposobu przygotowania ofert.

 1. Każdy Wykonawca musi przedłożyć jedną ofertę w zapytaniu ofertowym na „Oprawę artystyczną Spotkania Mikołajkowego dla 64 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów z terenu powiatu legionowskiego”.
 2. Oferta zostanie sporządzona zgodnie z formularzem ofertowym (stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
 3. Do oferty winny zostać załączone odpowiednie dokumenty wymagane postanowieniami rozdziale IV pkt 2 zapytania ofertowego (w tym Załącznik nr 4 i 5) oraz szczegołowy program impezy.
 4. Oferta winna być podpisana w sposób wiążący Wykonawcę.
 5. Oferta powinna być: opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 VI. Miejsce i termin składania ofert.

 1. Ofertę należy: wysłać za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: m.pierszanko@pcpr.legionowski.pl, wysłać pocztą tradycyjną na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo z dopiskiem: „Oprawa artystyczna Spotkania Mikołajkowego dla 64 osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów z terenu powiatu legionowskiego - ZD.253.4.2016” lub dostarczyć osobiście.
 2. Termin składania ofert upływa dnia 23.11.2016 r. o godz. 10:00. Oferty otrzymane po terminie przez Zamawiającego zostaną zwrócone bez otwierania.

VII.          Kryteria oceny ofert.

1.                 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

cena - 100%

 

 

               Najniższa cena ofertowa brutto

C = --------------------------------------------- x waga kryterium

       Cena brutto oferty badanej

2.                 Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę o najniższej cenie za całość zamówienia.

3.                 Wykonawca wpisze cenę zaokrągloną do drugiego miejsca po przecinku.

4.                 Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców,   którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez niego ofert          dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen      wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

5.                 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonwcy, którego oferta odpowiada wszystkim             wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi         najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym.

VIII. Termin związania ofertą i wykonania zamówienia.

Termin związania ofertą wynosi 14 dni wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. Zawarcie umowy.

Projekt umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

X. Zakończenie procesu wyboru.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo:

-        przerwania procesu wyboru Wykonawcy w każdym czasie i na każdym etapie bez podania przyczyny,

-        niedokonania wyboru żadnego z Wykonawców, którzy złożą oferty, bez podania przyczyny.

W niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługuje prawo odwołania od rozstrzygnięcia, ani inne środki ochrony prawnej.

zapytanie ZD.253.4.2016.pdf

Zał. 1 formularz oferty 64 osoby z niepełnosprawnością.pdf
Zał. 2 oświadczenie 64 osoby z niepełnosprawnością.pdf
Zał. 4 wykaz usług 64 osoby z niepełnosprawnością.pdf
Zał. 4 wykaz usług 64 osoby z niepełnosprawnością.pdf
Zał. 5 Informacja o zleceniu 64 osoby z niepełnosprawnością.pdf

 

Załączniki:

Załącznik Nr 1          -           formularz ofertowy,
Załącznik Nr 2          -           wzór umowy,

Załącznik Nr 3          -           oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Załacznik Nr 4          -           wykaz usług,

Załacznik Nr 5          -           informacja o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia                                                              podwykonawcom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

znak: ZD.253.4.2016

 

 

 

 

                                                                                                          .............................................

                                                                                                              miejscowość, data

..........................................

    pieczęć wykonawcy 

..........................................

            tel./fax                 

F O R M U L A R Z     O F E R T Y

Przedmiot zamówienia

Oprawa artystyczna Spotkania Mikołajkowego dla 64 osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów z terenu powiatu legionowskiego

 

Zamawiający

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

 

 

Cena ofertowa brutto za całość zamówienia zgodnie z rozdziałem II niniejszego zapytania ofertowego

 

 

 

................................................zł

słownie: ................................................................................................................................................................................zł

 

 

 

 

 

 

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

2 grudnia 2016 r.

Termin związania ofertą

do dnia 7.12.2016 r.

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczamy, że:

a)      zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym na Oprawę artystyczną Spotkania Mikołajkowego dla 64 osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów z terenu powiatu legionowskiego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.   

b)      uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu.

c)      pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie w/w zamówienia.

d)     zawarte postanowienia we wzorze umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.                                                                                                                                            

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)

    Jako zasadnicze załączniki będące integralną częścią niniejszej oferty, a wynikające z zapytania ofertowego załączamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)   wypełniony i podpisany formularz oferty (Załącznik Nr 1),

2)   oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, (Załącznik Nr 3),

3)   dokumenty uwiarygadniające wykonawcę stosownie do rozdziału IV pkt 2 zapytania ofertowego (w tym wykaz stanowiący załącznik Nr 4),

4)   informacja o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom, (Załącznik Nr 5) wykonawca składa w przypadku zlecenia części zamówienia podwykonawcom,

5)   pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania

Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel Wykonawcy.

 

 

 

 

                                                                                  .....................................................

                                                                                         podpis i pieczęć upoważnionej osoby*

 

*osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu. Każda ewentualna poprawka w formularzu ofert musi być parafowana przez osobę upoważnioną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego

znak: ZD.253.4.2016

 

Wzór umowy nr ............/2016

 

W dniu ............................. 2016 r w Legionowie, pomiędzy ............................. z siedzibą przy.......................posiadającym NIP .........................., REGON ...................................., reprezentowany przez: .................................................... zwanym dalej Zamawiającym,

a ................................................ z siedzibą  przy .............................., wpisaną do ........................................ , posiadającą NIP ............................., REGON ............................., reprezentowaną przez :............................................................................................, zwanym dalej Wykonawcą,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) wyboru  oferty Wykonawcy na przeprowadzenie i obsługę Spotkania Mikołajkowego dla 64 osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów z terenu powiatu legionowskiego, w tym przedstawienia o tematyce świąteczno – mikołajkowej,
została zawarta umowa o następującej treści:


§1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie i obsługa Spotkania Mikołajkowego: dla 64 osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów z terenu powiatu legionowskiego, szczegółowo opisanego w rozdziale II Opis przedmiotu  zamówienia w Zapytaniu ofertowym.

2. Maksymalna ilość uczestników imprezy mikołajkowej to 64 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

3. Impreza odbędzie się w sali zapewnionej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w Sali Koncertowej im. K. Klenczona w Wieliszewie, ul. Modlińska 1, w  terminie 2 grudnia 2016 r.,

4. Wykonawca zapewni odpowiednią oprawę artystyczną imprezy, w tym scenografię  i dekoracje oraz oprawę techniczną, w tym oświetlenie, multimedia, nagłośnienie.

 

§ 2

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do:

1)      świątecznego udekorowania sali zapewnionej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w Sali Koncertowej im. K. Klenczona w Wieliszewie, ul. Modlińska 1, w  terminie 2 grudnia 2016 r. – sala ze względu na małą powierzchnię nie pozwala na przeprowadzenie warsztatów plastycznych, konkursów zręcznościowych, ruchowych z wykorzystaniem chusty itp.,,

2)      rozpoczęcie spotkania dla 64 osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów nie wcześniej niż o godzinie 10:00 i zakończenia o godzinie 12:00,

3)      przedstawienia szczegółowego harmonogramu przebiegu imprezy Mikołajkowej, z uwzględnieniem programu artystycznego, zabaw oraz innych atrakcji wraz z ofertą cenową w zapytaniu ofertowym,

4)      zapewnienie konkursów o tematyce świątecznej, skręcanie baloników, zabawy muzyczne, malowanie twarzy, tatuaży – wszystko w klimacie Bożonarodzeniowym,

5)      zapewnienie Świętego Mikołaja, który będzie bawił się z dziećmi, pozował z nimi do zdjęć oraz rozdawał im prezenty,

6)      zapewnienie głównej atrakcji imprezy Mikołajkowej – występu, przedstawienia angażującego wszystkich do wspólnej zabawy – widowisko powinno być dostosowane do osób z niepełnosprawnościami,

7)      obsługi artystyczno – technicznej imprezy mikołajkowej, polegającej na zapewnieniu:

a)      min. 2 animatorów do witania dzieci i wprowadzania ich na salę,

b)      scenografii i choreografii,

c)      oprawy muzycznej,

d)     oprawy konferansjerskiej,

e)      obsługi tecznicznej,

f)       opieki medycznej,

g)      ubezpieczenia uczestników imprezy,

h)      zabezpieczenia przeciwpożarowego,

i)        sprzątania po imprezie.

2. Wykonawca w ramach organizacji zabawy mikołajkowej zapewni:

1)      animatorów do realizacji i prowadzenia programu imprezy Mikołajkowej w tym wszystkich zaplanowanych atrakcji, zabaw, konkursów, przedstawień, ubranych w stroje odpowiednie do charakteru imprezy, w tym Św. Mikołaj.

2)      materiały, farby, tatuaże brokatowe i dodatkową osobę wyznaczoną do malowania buziek uczestnikom,

3)      niezbędne materiały dekoracyjne i rekwizyty do zabaw, konkursów, spektaklu, tematycznie związanych z atmosferą imprezy,

4)      dekoracje oraz scenografię na sali wyznaczonej i zapewnionej przez PCPR w Legionowie wprowadzające w świąteczny  nastrój np. choinki, sanie Św. Mikołaja, bałwan, które wcześniej przygotuje, dostarczy i zainstaluje wykonawca,

5)      sprzęt grający, nagłośnienie, mikrofony dla prowadzących oraz pełnej oprawy muzycznej w tym didżeja prowadzącego bal/zabawę,

6)      przygotowanie i przeprowadzenie zabaw i konkursów grupowych, muzycznych, sportowych, zręcznościowych, plastycznych oraz muzycznych (drobne nagrody w formie słodyczy zapewnia Wykonawca),

7)      zabawy ruchowe animowane przez animatorów dla uczestników i ich opiekunów przy piosenkach.

3. Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1182 tekst jednolity).

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych.

5. Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć uczestników imprezy od wszelkich możliwych ryzyk i ponosi odpowiedzialność za organizację i przeprowadzenie imprezy.

6. Wykonawca niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, mogących wpłynąć na zakłócenie realizacji imprez lub nienależyte wykonanie umowy pod rygorem utraty możliwości powoływania się na te okoliczności w późniejszym terminie.


7. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia, wiedzę i zasoby niezbędne do wykonania przedmiotu umowy i ponosi odpowiedzialność za właściwy przebieg imprezy.

 

§ 3

WYNAGRODZENIE

1. Wartość zamówienia przedmiotu umowy strony ustalają: kwota brutto ................................. zł (słownie: ................................................................... zł).

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, ma charakter wynagrodzenia maksymalnego dla

zakresu usług ustalonych w zapytaniu ofertowym.

3.Wykonawca wystawi fakturę w terminie do 7 dni, po zakończeniu imprezy na adres: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Legionowie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo.

4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na konto wskazane na fakturze, w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej  faktury VAT.

5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

6. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

 

§ 4

OSOBY DO KONTAKTU

1. Osobą wyznaczoną, ze strony Zamawiającego, do kontaktu z Wykonawcą jest ....................

.......................... tel. ........................., e mail: ....................................... lub inna wyznaczona osoba, ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym jest wyznaczona pan/pani ...............................................

2. Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym w zakresie wymaganym dla realizacji przedmiotu zamówienia i określonym w zapytaniu ofertowym.

 

§ 5

KARY UMOWNE

1. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną:

1) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości umowy brutto, określonej w § 3 ust. 1, 2) każdorazowo za nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę, polegające na  niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu któregokolwiek z obowiązków umownych a w szczególności określonych w §1 i § 2 wysokości 1 % wartości umowy brutto,  określonej w § 3 ust. 1 za każde stwierdzone zdarzenie.

2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10% wartości umowy brutto, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania, przewyższającego wartość kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

 

§ 6

ODSTAPIENIA OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania terminów wypowiedzenia w razie wystąpienia istotnych uchybień w realizacji zamówienia a Wykonawca zapłaci karę określoną w § 5 ust. 1 pkt. 1.

2. Uchybienia określone w ust. 1 mogą polegać w szczególności na niezapewnieniu właściwego   programu artystycznego niezapewnieniu właściwych i bezpiecznych warunków realizacji zadania lub działaniach niezgodnych z zapytaniem ofertowym.

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotniej zmiany okoliczności  powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, jeśli tego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne odszkodowanie. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni, licząc od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

4. W przypadku rozwiązania od umowy Wykonawca ma prawo żądać tylko wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy.

 

§ 7

ZMIANY DO UMOWY

1. Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej Oferty na niżej wymienionych warunkach:

1) w stosunku do zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych,

2) zmiana przez Zamawiającego sali widowiskowej,

3) w innych sytuacjach gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. gdy obniży to koszty realizacji zadania ).

2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zgody Zamawiającego oraz pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.


 

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Zapytanie ofertowe oraz oferta stanowią integralną część przedmiotowej umowy.

2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie właściwy miejscowo Sąd dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze dla Zamawiającego a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

 

 

           

 

   ZAMAWIAJĄCY                                            WYKONAWCA

 

                                                           Załącznik do wzoru umowy nr..........................  /2016

 

 

Protokół odbioru

sporządzony ................................... 2016 r . w Legionowie

Zakres wykonania zamówienia obejmował ...................................................................................

........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

 

 

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową nr ............../2016 z ......................... 2016r

zawartą pomiędzy

 

a

.........................................................................................................................................................

 

Odbioru dokonali w imieniu:

                      ZAMAWIAJĄCEGO- ..............................................................................................

                                                          ...............................................................................................

                      WYKONAWCY       - ...............................................................................................

                                                       ..................................................................................................

Uwagi i wnioski osób biorących udział w odbiorze *:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury.

 

 

 

 

 

                  ZAMAWIAJĄCY                                               WYKONAWCA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* w przepadku braku uwag należy wpisać ,, BRAK UWAG"

Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego

znak: ZD.253.4.2016

 

 

.................................. data ......................

 

 

 

 

 

 

O  Ś  W  I  A  D  C  Z  E  N  I  E

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Oprawę artystyczną Spotkania Mikołajkowego dla 64 osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów z terenu powiatu legionowskiego oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

 

 

 

................................................................................

                                                                                        ( pieczątka i podpis upełnomocnionego

                                                                                                przedstawiciela Wykonawcy)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*osoby figurującej lub osób figurujących  w rejestrach  uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwy upoważnieniu.


Załącznik Nr 4  do zapytania ofertowego

znak: ZD.253.4.2016

 

........................................

(pieczątka wykonawcy)

Wykaz usług (imprez okolicznościowych), warunku wiedzy i

doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

 

Lp

Przedmiot zamówienia

/krótki opis/

Data wykonania usługi

(dzień-miesiąc-rok)

Nazwa i adres podmiotu na rzecz, którego usługa była realizowana

Ilość osób

biorących udział

w imprezie

 

1

 

 

 

......  -........ -.......

 

 

 

2

 

 

 

......  -........ -.......

 

 

 

3

 

 

 

......  -........ -.......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilość pozycji niniejszego wykazu nie jest w żaden sposób limitowana i zależy od potrzeb Wykonawcy.

 

 

*Uwaga! Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................dnia.............................

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .........................................................................

                                                                                        ( pieczątka i podpis upełnomocnionego

                                                                                                przedstawiciela Wykonawcy)*

 

*osoby figurującej lub osób figurujących  w rejestrach  uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwy upoważnieniu

Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego

znak: ZD.253.4.2016

 

 

...............................................

    (pieczątka wykonawcy)

 

 

 

 

INFORMACJA O ZLECENIU WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM*

 

 

 

Lp.

Rodzaj powierzonej części zamówienia

1.

 

2.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

..........................dnia.............................

................................................................................

                                                                                        ( pieczątka i podpis upełnomocnionego

                                                                                                przedstawiciela Wykonawcy)**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* nie wymaga się złożenia w przypadku braku zlecenia części zamówienia podwykonawcy

**osoby figurującej lub osób figurujących  w rejestrach  uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwy upoważnieniu.

 

 

 

 

 

 

Legionowo, dnia 24 maja 2016

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. gen. Wł. Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

tel. 22 764 01 40 faks 22 764 01 41

www.legionowo.pcpr.pl

 

zawiadamia o rezygnacji z podpisania umowy

dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie Pikniku dla Rodzin Zastępczych z terenu powiatu legionowskiego (dla około 300 osób)“ realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r r. poz. 907 z późn. zm) dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

przedmiotowym postępowaniu w dniu 19 maja 2016 r. wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy GK Projekt Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 30 lok 63, 00-116 Warszawa z ceną ofertową brutto: 16.750,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych). 23 maja 2016 r. Wykonawca poinformował pisemnie o rezygnacji z realizacji zadania w/w postępowaniu.

 

Zawiadamienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie działając zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia o dokonaniu ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, które wpłynęły do dnia 18 maja do godziny 10.00. Wybrano ofertę firmy Dadej Krzysztof, ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa z ceną ofertową brutto: 19.900,00 zł. (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset złotych).

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium – najniższa cena

1

Kids Planet Adrian Owczarek

Agencja Eventowa

Al. Krakowska 291 lok 43

02-133 Warszawa

19.900,00 zł

  ...............................   x 100pkt x 1,00 = 32,02 pkt

62.143,50 zł

2

Sun & More Sp. z o.o.

Ul. Rapackiego 8c

71-467 Szczecin

19.900,00 zł

  ...............................   x 100pkt x 1,00 =  51,49 pkt

38.645,00 zł

3

GK Projekt Sp. z o.o.

Ul. Świętokrzyska 30 lok 63

00-116 Warszawa

rezygnacja

4

Dobre Strony Michał Bielecki

Ul. Morawian 39a/1, 20-828 Lublin

19.900,00 zł

  ...............................   x 100pkt x 1,00 =  40,61 pkt

49.000,00 zł

5

Caramel Warsztaty i eventy artystyczne

Ul. Leśna 5

05-805 Kanie

19.900,00 zł

  ...............................   x 100pkt x 1,00 =  33,96 pkt

58.600,00 zł

6

Inter_Edu Dawid Kubacki

Ul. Sędzickiego 1/15

84-100 Puck

19.900,00 zł

  ...............................   x 100pkt x 1,00 =  28,84 pkt

69.000,00 zł

7

Smak-Art. Renata Kuczyńska

05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

Ul. Chopina 189/3

19.900,00 zł

  ...............................   x 100pkt x 1,00 =  76,69 pkt

25.950,00 zł

8

Dadej Krzysztof

Ul. Świętokrzyska 30/63

00-116 Warszawa

19.900,00 zł

  ...............................   x 100pkt x 1,00 =  100,00 pkt

19.900,00 zł

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta firmy Dadej Krzysztof zawierała najniższą cenę, w związku z powyższym uzyskała maksymalną liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawca zrealizuje usługę w dniu 11 czerwca 2016 r. w godzinach od 10.00 do 14.00.

zawiadomienie 24.05.pdf 

 

 

Legionowo, dnia 19 maja 2016

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. gen. Wł. Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

tel. 22 764 01 40 faks 22 764 01 41

www.legionowo.pcpr.pl

 

zawiadamia

o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie Pikniku dla Rodzin Zastępczych z terenu powiatu legionowskiego (dla około 300 osób)“ realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r r. poz. 907 z późn. zm) dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy GK Projekt Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 30 lok 63, 00-116 Warszawa z ceną ofertową brutto: 16.750,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).

                                   najniższa cena spośród ofert podlegających ocenie

A - ocena punktowa  = ...................................................................................................................................... x 100,00 pkt x 1,00                                                                   cena oferty ocenianej

Do dnia 18 maja 2016 roku do godziny 10:00 złożono 8 ofert przedstawionych w zestawieniu poniżej.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium – najniższa cena

1

Kids Planet Adrian Owczarek

Agencja Eventowa

Al. Krakowska 291 lok 43

02-133 Warszawa

16.750,00 zł

  ...............................   x 100pkt x 1,00 = 26,95 pkt

62.143,50 zł

2

Sun & More Sp. z o.o.

Ul. Rapackiego 8c

71-467 Szczecin

16.750,00 zł

  ...............................   x 100pkt x 1,00 =  43,34 pkt

38.645,00 zł

3

GK Projekt Sp. z o.o.

Ul. Świętokrzyska 30 lok 63

00-116 Warszawa

16.750,00 zł

  ...............................   x 100pkt x 1,00 =  100,00 pkt

16.750,00 zł

4

Dobre Strony Michał Bielecki

Ul. Morawian 39a/1

20-828 Lublin

16.750,00 zł

  ...............................   x 100pkt x 1,00 =  34,18 pkt

49.000,00 zł

5

Caramel Warsztaty i eventy artystyczne

Ul. Leśna 5

05-805 Kanie

16.750,00 zł

  ...............................   x 100pkt x 1,00 =  28,58 pkt

58.600,00 zł

6

Inter_Edu Dawid Kubacki

Ul. Sędzickiego 1/15

84-100 Puck

16.750,00 zł

  ...............................   x 100pkt x 1,00 =  24,27 pkt

69.000,00 zł

7

Smak-Art. Renata Kuczyńska

05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

Ul. Chopina 189/3

16.750,00 zł

  ...............................   x 100pkt x 1,00 =  64,55 pkt

25.950,00 zł

8

Dadej Krzysztof

Ul. Świętokrzyska 30/63

00-116 Warszawa

16.750,00 zł

  ...............................   x 100pkt x 1,00 =  84,17 pkt

19.900,00 zł

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta firmy GK Projekt zawierała najniższą cenę, w związku z powyższym uzyskała maksymalną liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawca zrealizuje usługę w dniu 11 czerwca 2016 r. w godzinach od 10.00 do 14.00.

 informacja o wyborze oferty piknik.pdf

 

 

Legionowo, dnia 17 maja 2016r.

INFORMACJA DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO

PIKNIK DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Znak sprawy: ZD.253.3.2016

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie informuje o problemach technicznych z adresem mailowym podanym w zapytaniu ofertowym tj.: projekty.pcpr@pcpr.legionowski.pl

Bardzo prosimy o przesyłanie ofert na adres: pcpr.legionowo@wp.pl

W związku z niespodziewanym problemem zapytanie ofertowe jest przedłużone do dnia 18.05.2016 r do godziny 10.00.

Za wszelkie utrudnienia najmocniej przepraszamy!

Skan pisma dot. zapytania ofertowego piknik dla rodzin zastępczych.pdf

 

 

Legionowo, dnia 9 maja 2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZĄCE PIKNIKU DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Znak sprawy: ZD.253.3.2016

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie zaprasza do złożenia oferty cenowej w rozpoznaniu cenowym na zadanie pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie Pikniku dla Rodzin Zastępczych z terenu powiatu legionowskiego (dla około 300 osób)”.

 

Przedmiotem rozpoznania cenowego jest  zorganizowanie i przeprowadzenie Pikniku dla Rodzin Zastępczych z terenu powiatu legionowskiego.

Termin i miejsce realizacji imprezy: 11 czerwca 2016 r. w godzinach od 10.00 do 14.00                  (4 godziny zegarowe) w Kompleksie Nieporęt – Pilawa; ul. Wojska Polskiego 3, 05-126 Nieporęt. Miejsce realizacji imprezy zapewnia Zamawiający. Zamawiający wymaga aby
w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (deszcz) była możliwość organizacji imprezy w miejscu zadaszonym. Zamawiający wymaga przedstawienia dokładnego programu imprezy wraz z wyżywieniem. Wykonawca musi zapewnić ubezpieczenie wszystkich uczestników pikniku (ubezpieczenie OC i NW). Wykonawca musi zapewnić transport uczestników autokarem w obie strony - odbiór uczestników w wyznaczonych miejscach przez Zamawiającego – pod każdym urzędem gminy – Serock, Wieliszew, Nieporęt, Jabłonna, Legionowo. Zamawiający wymaga zapewnienie opieki medycznej w postaci wykwalifikowanej pielęgniarki. Przewidywana liczba uczestników: ok. 300 osób. w ramach zamówienia oraz podanej ceny ofertowej Wykonawca zobowiązany jest zorganizować i przeprowadzić piknik rodzinny, którego organizacja
w sposób skoordynowany uwzględni program imprezy, obsługę w tym obsługę techniczną
i catering.

Program imprezy

a)      scena wraz z nagłośnieniem i oświetleniem o przybliżonych wymiarach 4 m x 4m,

b)      zasilanie energetyczne,

c)      opieka animatorów w bajkowych strojach,

d)     2 urządzenia dmuchane do skakania dla dzieci np. zamek i zjeżdżalnia,

e)      2 urządzenia dmuchane do zabawy dla dzieci np. kule wodne, bungee run, byk rodeo, gladiatorzy,

f)       pokaz wytwarzania baniek mydlanych XXL,

g)      kącik malucha dla dzieci w wieku 0-3 lat: mały zamek, mała zjeżdżalnia bujaki itp.,

h)      konkursy, zabawy, zagadki i quizy dla dzieci i dorosłych: koło fortuny, gry planszowe w rozmiarze XXL – nagrody w konkursach zapewnia  Zamawiający,

i)        stanowisko skręcania i modelowania baloników w przestrzenne formy,

j)        stanowisko malowania buziek farbami z odpowiednim atestem,

k)      stanowisko z watą cukrową, lodami z maszyny, goframi z różnymi dodatkami
i popcornem bez ograniczeń dla wszystkich uczestników podczas trwania całej imprezy,

l)        zorganizowanie mini dyskoteki dla uczestników pikniku,

m)    zapewnienie aktywnego spędzenia czasu dla uczestników – sprzęt sportowy (piłki, rowery, skakanki itp.), pokaz zumby, zajęcia fitness.

 Obsługa w tym obsługa techniczna

a)      wyznaczenie i zapewnienie osoby pełniącej funkcję koordynatora imprezy, która będzie w stałym kontakcie z Koordynatorem Zamawiającego w kwestiach dotyczących organizacji i przebiegu imprezy, w czasie trwania zapewni jej sprawny, zgodny ze scenariuszem przebieg,

b)      montaż i demontaż całej aranżacji przestrzeni, ustawienie oraz podłączenie  sprzętu technicznego, zorganizowanie stoisk, które będą obsługiwać animatorzy,

c)      konferansjer prowadzący całość imprezy,

d)     kompleksowy transport sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów, asortymentu niezbędnego do przygotowania cateringu oraz osób obsługujących imprezę,

e)      dostęp do bazy higieniczno – sanitarnej - 3 przenośnych toalet z zapewnieniem utrzymania czystości podczas całej imprezy,

f)       utrzymanie stałego porządku podczas imprezy na całym wyznaczonym obszarze,

g)      zapewnienie koszy na odpady i wywóz po zakończeniu pikniku,

h)      zapewnienie sprzątania terenu po zakończeniu imprezy,

i)        ubezpieczenie uczestników imprezy (ubezpieczenie OC i NW).

Obsługa cateringowa

Wykonawca zapewni catering wraz z jego obsługą przygotowany zgodnie z zasadami organizacji imprez plenerowych z uwzględnieniem 350 bezpłatnych porcji żywieniowych składających się z:

a)      grillowanej kiełbasy - 350 porcji,

b)      grillowanej karkówki - 350 porcji,

c)      grillowanej kaszanki - 350 porcji,

d)     grillowane warzywa  (rodzaj ustala Wykonawca) - 350 porcji,

e)      pieczywa – jasne i ciemne oraz bułki – bez ograniczeń,

f)       dodatków (tj. ketchup, musztarda, sosy) - bez ograniczeń

g)      napojów zimnych i gorących - bez ograniczeń

h)      bufet sałatkowy – wszystkie składniki mają być zaserwowane w osobnych pojemnikach,

i)        w formie szwedzkiego stołu zapewnienie owoców minimum 3 rodzaje oraz ciast
i ciastek minimum po 4 rodzaje

Ponadto Wykonawca w ramach obsługi cateringowej imprezy zapewni:

1)      miejsca siedzące dla uczestników imprezy (ławy ze stołami) pod zadaszeniem
w formie namiotów biesiadnych lub parasoli,

2)      sprzęt, towar, pracowników obsługi w ilości wystarczającej do obsługi uczestników imprezy,

3)      naczynia jednorazowe do wydawanych porcji żywieniowych,

4)      sprawne instalacje i urządzenia elektryczne w tym stanowisko grillowe.

1.      Zapłata za usługę przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

2.      Termin realizacji zamówienia - 11 czerwca 2016 r. w godzinach od 10.00 do 14.00
(4 godziny zegarowe)

3.      Opis sposobu przygotowania oferty

1)      Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

2)      Oferta powinna być: opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez wykonawcę.

4.      Termin składania ofert

1)      Ofertę należy: wysłać za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy:  projekty.pcpr@pcpr.legionowski.pl, wysłać pocztą tradycyjną na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo z dopiskiem: „Zorganizowanie i przeprowadzenie Pikniku dla Rodzin Zastępczych z terenu powiatu legionowskiego – ZD.253.3.2016 lub dostarczyć osobiście.

2)      Termin składania ofert upływa dnia 17.05.2016r. o godz. 10.00.

3)      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4)      Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5)      W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

5.      Kryteria oceny ofert:

1)      Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena  – 100 %

            Najniższa cena ofertowa brutto

C = --------------------------------------------- x waga kryterium

Cena brutto oferty badanej

2)      Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę o najniższej cenie za całość zamówienia.

3)      Wykonawca wpisze cenę zaokrągloną do drugiego miejsca po przecinku.

4)      Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone.

5)      Oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do  złożenia w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

6)      Zamawiający udzieli zamówienia Wykonwcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym.

6.      Zamawiający zastrzega sobie, iż w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, może zmienić treść zapytania ofertowego.

7.      Zamawiający zastrzega sobie prawo:

1)      Przerwania procesu wyboru Wykonawcy w każdym czasie i na każdym etapie bez podania przyczyny.

2)      Niedokonania wyboru żadnego z Wykonawców, którzy złożą oferty, bez podania przyczyny.

8.      W niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługuje prawo odwołania od rozstrzygnięcia, ani inne środki ochrony prawnej.

9.      Załączniki:
1) Formularz cenowy - Piknik zalaczniknr1.pdf
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Piknik zalaczniknr2.pdf

      3)zapytanie ofertowe piknik.pdf

 

 

 

Legionowo, dnia 19 kwietnia 2016r.

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. gen. Wł. Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

tel. 22 764 01 40 faks 22 764 01 41

www.legionowo.pcpr.pl

 

zawiadamia

o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. "Dostawa artykułów malarskich w związku z planowaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie realizacją w dniu 14 maja 2016 roku Pleneru Integracyjnego w ramach V Dni Osób Niepełnosprawnych 2016“ dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE USŁUGOWE „VIKA” RENATA MUSIELKSA, 98-235 BLASZKI, LUBANÓW 28B, z ceną ofertową brutto: 6040,80(słownie: sześć tysięcy czterdzieści zł i osiemdziesiąt groszy).

 

                                   najniższa cena spośród ofert podlegających ocenie

A - ocena punktowa  = ...................................................................................................................................... x 100,00 pkt x 1,00       

                                                           cena oferty ocenianej

 

Do dnia 19 kwietnia 2016 roku do godziny 10:00 złożono 9 ofert przedstawionych w zestawieniu poniżej.

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium – najniższa cena

1

Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Vika” Renata Musielska 98-235 Blaszki, Lubanów 28B

6040,80 zł

  ...............................   x 100pkt x 1,00 =  100,00 pkt

6040,80 zł

2

Firma Handlowa AKS Kazmierz Szczygielksi Biuro Serwis „Primaks” 37-200 Przeworsk, ul. Jagiellońska 14

6040,80 zł

  ...............................   x 100pkt x 1,00 =  85,27 pkt

7084,00 zł

3

P.H.U. Sławomir Złoch „Edu – Max” Bącka Huta 17c, 83-334 Miechucino

6040,80 zł

  ...............................   x 100pkt x 1,00 =  79,86 pkt

7564,00 zł

4

Signum Piotr Olchawa 25-565 Kielce, ul. Beskidzka 10

6040,80 zł

  ...............................   x 100pkt x 1,00 =  77,45 pkt

7800,00 zł

5

„Elmar” Marek Stachnik Sklep Papirus 05-135 Wieliszew, ul. Kościelna 16A

6040,80 zł

  ...............................   x 100pkt x 1,00 =  66,97 pkt

9020,00 zł

6

„Later” Usługi wielobranżowe Teresa Lasota 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 5a

6040,80 zł

  ...............................   x 100pkt x 1,00 =  62,68 pkt

9636,80 zł

7

Tinta Dla Plastyków Sp. z o.o. ul. Szkolna 5, 00 -006 Warszawa

6040,80 zł

  ...............................   x 100pkt x 1,00 =  66,97 pkt

9020,00 zł

8

Biuro Inżynieryjne „DOT” Tomasz Dubiecki, ul. Lubomira 29a, 62-090 Mrowino

6040,80 zł

  ...............................   x 100pkt x 1,00 =  46,47 pkt

13000,00 zł

9

Art. – Equipment, ul. Piotra Skargi 1, 05-075 Warszawa - Wesoła

6040,80 zł

  ...............................   x 100pkt x 1,00 =  40,45 pkt

14932,00 zł

 

Po godzinie 10:00 wpłynęły dwie oferty: Despol Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne Dionizy Sobczak Sklep Skrzat, z siedzibą: ul. L. Waszyngtona 22, 03-910 Warszawa oraz Maxmed ZUH Marcin Murzyn z siedzibą: ul. Pomorska 49, 84-252 Orle.

Oferty nie zostały wzięte pod uwagę, ponieważ zostały dostarczone po terminie.

 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta firmy PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „VIKA” Renata Musielksa zawierała najniższą cenę, w związku z powyższym uzyskała maksymalną liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawca zrealizuje dostawę do dnia 9 maja 2016r.

 

 

Legionowo, dnia 12 kwietnia 2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZĄCE DOSTAWY ARTYKUŁÓW MALARSKICH

Znak sprawy: ZD.253.2.2016

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. Dostawa artykułów malarskich w związku z planowaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie realizacją w dniu 14 maja 2016 roku „Pleneru Integracyjnego w ramach V Dni Osób Niepełnosprawnych 2016”.

 

1. Zamawiający:
1) POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, tel./faks 22 764 01 40,  faks 22 764 01 41 , www.legionowo.pcpr.pl.

2) Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest P. Monika Kaźmierczak, tel. 22 7640138, pokój 14, w godz. 8,30-15,30 w dni robocze oprócz sobót.

3) Adres, numer telefonu i faksu są wskazane powyżej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

4) Zamawiający dopuszcza przekazywanie informacji, zapytań, oświadczeń i innych informacji oraz dokumentów składanych przez Wykonawców drogą elektroniczną (e-mail), na adres mailowy:  projekty.pcpr@pcpr.legionowski.pl

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów malarskich dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, wyszczególnionych w  załączniku nr 1 (formularz cenowy) do zapytania ofertowego, dokonana jednorazowym zakupem.
3. Warunki dostawy:
1) Dostawa do magazynu Zamawiającego, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo,   transportem na koszt Wykonawcy w godz. 8.30-15.30
2) Dostawa w ilościach i asortymencie wg zamówienia Zamawiającego.

3) Dostawa w niezmiennych cenach brutto określonych przez Wykonawcę dla każdego asortymentu zgodnie ze złożonym formularzem ofertowym.

4) Zapłata za dostawę przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.
5) Termin realizacji zamówienia - do dnia 09.05.2016 roku.

6) W przypadku dostarczenia artykułów niezgodnych z warunkami zamówienia (co do jakości i braków ilościowych) Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji, która powinna być

zrealizowana w ciągu 1 dnia roboczego od daty zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwe artykuły na nowe, wolne od wad i uzupełnić braki ilościowe w dostawie.

4.Opis sposobu przygotowania oferty.

1) Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

2) Oferta powinna być: opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez wykonawcę.

5. Termin składania ofert

1) Ofertę należy: wysłać za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy:  projekty.pcpr@pcpr.legionowski.pl wysłać pocztą tradycyjną na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo

z dopiskiem: „Dostawa  artykułów malarskich –  ZD.253.2.2016” lub dostarczyć osobiście.

2) Termin składania ofert upływa dnia 19.04.2016r. o godz. 10.00.

3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

6. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1) Cena  – 100 %

            Najniższa cena ofertowa brutto

C = --------------------------------------------- x waga kryterium

Cena brutto oferty badanej

2) Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę o najniższej cenie za całość zamówienia.

3) Wykonawca wpisze cenę zaokrągloną do drugiego miejsca po przecinku.

4) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do  złożenia w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane                     w złożonych ofertach.

5) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonwcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym.

 

7. Zamawiający zastrzega sobie, iż w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, może zmienić treść zapytania ofertowego.

 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo:

1) Przerwania procesu wyboru Wykonawcy w każdym czasie i na każdym etapie bez podania przyczyny.

2) Niedokonania wyboru żadnego z Wykonawców, którzy złożą oferty, bez podania przyczyny.

9. W niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługuje prawo odwołania od rozstrzygnięcia, ani inne środki ochrony prawnej.

 

10. Załączniki:
zapytanie artykuły malarskie 12.04.2016.pdf
formularz do zapytania ofertowego 12.04.2016.pdf

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. gen. Wł. Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

tel. 22 764 01 40 faks 22 764 01 41

www.legionowo.pcpr.pl

Znak sprawy: ZD.253.1.2016zawiadamia

o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę artykułów biurowych na potrzeby PCPR.

 

W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejsza ofertę firmę AGAB Agnieszka Baran, z siedzibą ul. Ogrodowa 2, 05-119 Michałów Reginów, która zaoferowała cenę ofertową brutto 18.281,84 (słownie: osiemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złoty i osiemdziesiąt cztery grosze). 

Wykonawca zrealizuję usługę w terminie: od podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2016 roku. 


 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZĄCE ARTYKUŁÓW BIUROWYCH

I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

Znak sprawy: ZD.253.1.2016

  

Szanowni Państwo,

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) dotyczącego zamówień o wartości nie przekraczającej 14.000 euro zaprasza do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym na dostawę artykułów biurowych na potrzeby PCPR.  

Przedmiotem zamówienia jest zakup artykułów biurowych i eksploatacyjnych (zgodnie
z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1) na potrzeby PCPR z budżetu jednostki i ich dostawa do siedziby Zleceniodawcy.

Dostarczone materiały muszą być fabrycznie nowe i posiadać termin przydatności do użycia nie krótszy niż 6 miesięcy, licząc od dnia ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Gwarancja na oferowany asortyment - minimum 12 miesięcy od dnia dostawy towaru. Jeżeli w trakcie trwania gwarancji Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od wymagań producenta drukarek lub kserokopiarek, Wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy, wolny od wad w terminie 48 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego o wadliwym produkcie (e-mailem lub faksem). Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Pod pojęciem fabrycznie nowe rozumie się produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. Podane nazwy materiałów, określają wymagany przez zamawiającego standard i parametry techniczno – funkcjonalno – użytkowe zamawianych materiałów eksploatacyjnych.

W przypadku, gdy zamawiający nie opisuje przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy handlowej lub producenta należy w formularzu ofertowym wpisać nazwę oferowanego materiału biurowego (nie dotyczy materiałów eksploatacyjnych). W przypadku, gdy Wykonawca oferuje artykuł identyczny z opisem zamawiającego (artykuł ze wskazaniem nazwy handlowej lub producenta), w formularzu ofertowym, tabela pn. Znak towarowy artykułu równoważnego można pozostawić bez wypełnienia. Oznaczać to będzie,
iż Wykonawca oferuje materiał biurowy identyczny z opisanym Zamawiającego .

Zakup materiałów dokonany będzie na podstawie cen jednostkowych określonych
w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Realizacja dostawy będzie wykonana na podstawie odrębnego zamówienia przesłanego faksem lub pocztą mailową, w którym Zamawiający określi szczegółowy zakres dostawy tj. asortyment, ilość. Wykonawca zobowiązany jest sukcesywnie dostarczać zamówione materiały eksploatacyjne i materiały biurowe do dnia 31.12.2016 r. do siedziby PCPR w Legionowie przy ul. Gen. W. Sikorskiego 11 budynek B, przy czym czas realizacji każdej pojedynczej dostawy przez Wykonawcę będzie wynosił 2 dni od dnia zgłoszenia Wykonawcy zapotrzebowania przez Zamawiającego 

Ilości określone w poszczególnych pozycjach mają charakter orientacyjny. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnej zmiany ilości w poszczególnych pozycjach z zastrzeżeniem niezmienności ceny jednostkowej artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych w terminie realizacji przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje również transport przedmiotu zamówienia na koszt  i ryzyko Wykonawcy wraz z dostarczeniem o ustalonej godzinie i rozładowanie z wniesieniem
do wskazanego pomieszczenia  w siedzibie Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru od Zamawiającego zużytych kaset i pojemników w celu utylizacji zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r.
o odpadach.

Oferta powinna zawierać kalkulację cenową zgodnie z załącznikiem do niniejszego zapytania. Dodatkowo do oferty dołączyć można aktualny katalog Oferenta. 

Forma płatności: przelew w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury przez Dostawcę.

Termin składania ofert: do dnia 19 lutego 2016 roku do godz. 10.00. 

Forma składania ofert:

·          osobiście  

·          pocztą tradycyjną.

Siedziba zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. Gen.
W. Sikorskiego 11 budynek B, 05-119 Legionowo, tel. kontaktowy: 22 764 01 40

Kryteria wyboru: cena 100%

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje korzystne ceny jednostkowe.

Zamawiający w przypadku wskazania w formularzu cenowym przez Wykonawcę artykułu równoważnego zastrzega sobie dostarczenie próbek przez Wykonawcę w celu sprawdzenia jakości oferowanego artykułu w terminie określonym przez Wykonawcę.

 

Załączniki:

zapytanie ofertowe 16 luty 2016r..pdf
formularz ofertowy biurowe 16 luty 2016.pdf

 

 

                                                                                          Z poważaniem:

 

                                                                                               

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. gen. Wł. Sikorskiego