Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
więcej

Projekt "Dobry Start"

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Dobry start” zapraszamy wszystkich wychowanków pieczy zastępczej oraz młodzież obecnie przebywającą w pieczy do wzięcia udziału.

Poniżej przedstawiamy ogólne informacje na temat projektu oraz załączamy wzory dokumentów rekrutacyjnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani bardziej szczegółowymi danym prosimy o kontakt z naszą jednostką pod
nr telefonu:

Koordynator projektu – 22 764 01 34

Asystent projektu – 22 764 01 38

Sekretariat – 22 764 01 40

 

Projekt „Dobry start”

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa wśród
40 wychowanków pieczy zastępczej, w tym min. 20% osób z niepełnosprawnościami w okresie
od 1.12.2016 do 30.09.2018 z terenu Powiatu Legionowskiego oraz ich otoczenia w zakresie niezbędnego dla nich wsparcia. Cel główny projektu zostanie osiągnięty przez realizację celów cząstkowych :

- przezwyciężenie apatii i izolacji wychowanków pieczy zastępczej,

- zdobycie właściwej postawy i wzorców,

- integrację środowiska pieczy zstępczej,

- podniesienie lub uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

 

 

Zadania projektowe:

1.    Rekrutacja uczestników.

2.    Ścieżka dorosłości – pakiet działań bazujący na pracy socjalnej rozszerzonej
o szczegółową diagnozę indywidualnych potrzeb oraz wypracowanie ścieżki reintegracji dla każdego uczestnika projektu oraz podpisanie kontraktu socjalnego. Ponadto w ramach tego zadania odbędą się  treningi kompetencji społecznych, życiowych oraz wsparcie psychologiczne i psychospołeczne.

3.    Program aktywizacji zawodowej – organizacja kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych oraz grupowe
i indywidualne poradnictwo zawodowe.

4.    Pomoc dla otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wzmacniająca
lub odbudowująca naturalne systemy wsparcia, takie jak rodzina i lokalna społeczność. W ramach tego zadania zostaną zorganizowane spotkania dla dzieci
i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz otoczenia tych osób.

 

 

Budżet projektu:

- wartość całkowita: 552 152,31 zł,

- przyznane dofinansowanie: 441 721,85 zł - Europejski Fundusz Społeczny,

- wkład własny finansowy: 110 430,46 zł (20% wartości projektu).Zalaczniki:

Wniosek.pdf
Oświadczenie uczestnika projektu.pdf
Formularz zgłoszeniowy.pdf
Zgoda opiekuna.pdf
Regulamin projektu.pdf

powrót

strona główna
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
23 stycznia 2020 r.
imieniny Ildefonsa i Rajmunda

Linki


licznik odwiedzin 2532991