Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
więcej

 1.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie poszukuje osoby lub firmy do współpracy (umowa zlecenie) przy realizacji projektu pozakonkursowego „Dobry start”. Zapytanie do 15 grudnia 2016 r.

2.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie poszukuje osoby lub firmy do współpracy (umowa zlecenie) przy realizacji projektu pozakonkursowego „Dobry start”. Zapytanie do 28 grudnia 2016 r.

3.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie poszukuje osoby lub firmy do współpracy (umowa zlecenie) przy realizacji projektu pozakonkursowego „Dobry start”. Zapytanie do 19 stycznia 2017 r.

4.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

tel. 22 764 01 40 faks 22 764 01 41

www.legionowo.pcpr.pl

 

 

 

zawiadamia

o wynikach naboru w zapytaniu ofertowym dotyczącym poszukiwania osoby lub firmy zainteresowanej współpracą (umowa zlecenie) przy realizacji projektu pozakonkursowego „Dobry start” w okresie 15 lutego 2017 – 15 lipca 2018 w zakresie obsługi zamówień publicznych,  w trybie zapytania ofertowego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r r. poz. 907 z późn. zm) dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro. Projekt jest realizowany w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Katarzyna Stańczak, zam. Legionowo.

 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta Pani Katarzyny Stańczak spełniła wszystkie wymagane kryteria przy wyborze oferty w niniejszym postępowaniu i w związku z powyższym uzyskała maksymalną liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Zleceniobiorca zrealizuje powierzone mu zadanie w terminie: od 15 lutego 2017 roku do 15 lipca 2018 roku.



 



Zalaczniki:

infowyborzezamowieniapubliczne.pdf

powrót

strona główna
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
17 stycznia 2020 r.
imieniny Antoniego i Rościsława

Linki


licznik odwiedzin 2528126