Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
więcej

Powiatowe Społeczne Rady ds. Osób Niepełnosprawnych działają na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 Nr 62 poz. 560).

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Legionowie została powołana Zarządzeniem Nr 13/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. Starosty Legionowskiego.

Do głównych  zadań Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Legionowie należą:

1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw tych osób.

2. Opiniowanie projektów  powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych                  

3. Ocena realizacji programów na rzecz osób niepełnosprawnych.

4.Opiniowanie  projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla
osób niepełnosprawnych.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych składa się z 5 osób. Powoływane są one spośród przedstawicieli, działających na terenie danego powiatu, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciela władz samorządowych.

Rada jest organem opiniodawczo- doradczym, jej kadencja trwa 4 lata.

Aktualny skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Legionowie:
1. Jerzy Zaborowski –przewodniczący Rady, członek Zarządu Powiatu w Legionowie 
2. Barbara Sówka-  członek  (Polski Związek Niewidomych)
3. Barbara Potyra - członek (Dom Pomocy Społecznej,, Kombatant”)
4. Danuta Wasserman – członek (Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci)
5. Jerzy Jastrzębski -  członek (Fundacja ,,Promień Słońca”) 


 

Opracował:
Czesław Wojcieszek

Wprowadziła:
Aneta GrzybowskaA  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
19 stycznia 2020 r.
imieniny Henryka i Mariusza

Linki


licznik odwiedzin 2529631