Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych Międzynarodowy Dzień Białej Laski Światowy Dzień Jąkających się więcej

Powiatowe Społeczne Rady ds. Osób Niepełnosprawnych działają na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 Nr 62 poz. 560).

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Legionowie została powołana Zarządzeniem Nr 13/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. Starosty Legionowskiego.

Do głównych  zadań Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Legionowie należą:

1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw tych osób.

2. Opiniowanie projektów  powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych                  

3. Ocena realizacji programów na rzecz osób niepełnosprawnych.

4.Opiniowanie  projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla
osób niepełnosprawnych.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych składa się z 5 osób. Powoływane są one spośród przedstawicieli, działających na terenie danego powiatu, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciela władz samorządowych.

Rada jest organem opiniodawczo- doradczym, jej kadencja trwa 4 lata.

Aktualny skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Legionowie:
1. Jerzy Zaborowski –przewodniczący Rady, członek Zarządu Powiatu w Legionowie 
2. Barbara Sówka-  członek  (Polski Związek Niewidomych)
3. Barbara Potyra - członek (Dom Pomocy Społecznej,, Kombatant”)
4. Danuta Wasserman – członek (Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci)
5. Jerzy Jastrzębski -  członek (Fundacja ,,Promień Słońca”) 


 

Opracował:
Czesław Wojcieszek

Wprowadziła:
Aneta GrzybowskaA  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
23 października 2019 r.
imieniny Teodora i Seweryna

Linki


licznik odwiedzin 2401592