Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
Światowy Dzień Choroby Alzheimera Międzynarodowy Dzień Niesłyszących więcej

Witamy

O nas:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie jest powiatową samorządową jednostką organizacyjną, wykonującą w imieniu powiatu zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej. Działalność naszą prowadzimy od 2001 roku. Nieprzerwanie od 10 lat wspieramy najbardziej potrzebujących mieszkańców powiatu. Pomoc ta przyjmuje różne formy: począwszy od wypłacania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki dla osób opuszczających całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze, przez wypłatę świadczeń dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, po pomoc dla osób niepełnosprawnych, które uzyskują m.in. dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.
Każdego roku z naszych usług korzysta około 2000 mieszkańców powiatu.

 

Osoby mogące skorzystać z naszej pomocy:

Osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej lub osoby chcące zostać rodziną zastępczą,

Dzieci całkowicie lub częściowo pozbawione opieki rodziców,

Osoby opuszczające całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii lub wychowawcze,

Osoby, które w Rzeczypospolitej Polskiej uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,

Osoby wymagające umieszczenia w domu pomocy społecznej,

Osoby posiadające orzeczony stopień niepełnosprawności lub ubiegające się o wydanie takiego dokumentu.

 


Dane teleadresowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo

tel: 22 764 01 40 
faks: 22 764 01 41 
sekretariat@pcpr.legionowski.pl

DYREKTOR: 22 764 01 31
m.jagnyziak@pcpr.legionowski.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA: 22 764 01 34

DZIAŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: 22 764 01 37

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ: 22 764 01 38

PRACOWNICY SOCJALNI: 22 764 01 42, 22 764 01 33, 22 764 01 35

 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE: 22 764 01 32 

PSYCHOLOG: 22 764 01 39

KSIĘGOWOŚĆ: 22 764 01 36
ksiegowosc@legionowo.pcpr.pl

 

 

 

 

 

 


Sprawdź jak do nas trafić!A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
05 lipca 2020 r.
imieniny Karoliny i Antoniego

Linki


licznik odwiedzin 2769660