Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
Światowy Dzień Choroby Alzheimera Międzynarodowy Dzień Niesłyszących więcej

Mieszkania chronione

W 2013 roku na terenie Legionowa zostały utworzone mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.

1. Mieszkania chronione są formą pomocy społecznej przeznaczoną dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.

2. Pobyt w mieszkaniu chronionym ma na celu przygotowanie podopiecznych do samodzielnego życia oraz ich integrację ze środowiskiem.

3.  Zakres działania mieszkania chronionego obejmuje:

 

a) zapewnienie możliwości całodobowego pobytu poprzez zabezpieczenie miejsca tymczasowego pobytu na okres 12 miesięcy,

b) umożliwienie przygotowania do pełnej samodzielności poprzez doskonalenie umiejętności prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami codziennego życia, rozporządzania posiadanymi środkami finansowymi, itp.

c)  wspieranie kontaktów osoby usamodzielnianej ze środowiskiem poprzez rozwój umiejętności prawidłowego wchodzenia w relacje społeczne,

d) zapewnienie pomocy w zakresie uzyskania wykształcenia, zdobycia kwalifikacji zawodowych, poszukiwania pracy i pozyskania samodzielnego mieszkania,

e)  umożliwienie nabycia umiejętności samodzielnego.

 

Mieszkania chronione dla czterech pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej, z terenu powiatu legionowskiego prowadzi Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej. Mieszkania działają w strukturach Legionowskiego Centrum Charytatywno – Opiekuńczego Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej.

 

Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej

LEGIONOWSKIE CENTRUM

CHARYTATYWNO-OPIEKUŃCZE

05 – 120 Legionowo

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 20

tel./fax  022  772  94  05

 

Mieszkanie chronione dla trzech pełnoletnich wychowanek pieczy zastępczej, z terenu powiatu legionowskiego prowadzi Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Niepokalanej Maryi Panny z Gandino.

 

Mieszkanie chronione

ul. ks. J. Schabowskiego 4

05-120 Legionowo

Tel. 22 774 01 88

Tel. kom 572 444 433

e-mail: mieszkania.urszulanki@gmail.com

 


 

 

Kandydatów na mieszkańców mieszkań chronionych kieruje w porozumieniu Kierownikiem

mieszkań wyłącznie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie.

 

Przyjęcie do mieszkań chronionych odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do

15.00.

 

Decyzję o przyjęciu osoby do mieszkania chronionego podejmuje Kierownik mieszkania w oparciu o

informacje uzyskane od samego zainteresowanego oraz instytucji kierującej.A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
05 lipca 2020 r.
imieniny Karoliny i Antoniego

Linki


licznik odwiedzin 2769698