Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
Światowy Dzień Choroby Alzheimera Międzynarodowy Dzień Niesłyszących więcej
dom sam..jpg

Dom Samotnej Matki i Dziecka Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek N.M.P z Gandino jest miejscem czasowego pobytu dla matek i ich dzieci, przejściowo pozbawionych wystarczających warunków i środków do życia oraz normalnego funkcjonowania z powodu doznanej przemocy i oddziaływań patologicznych ze strony środowiska i najbliższej rodziny oraz kobiet oczekujących dziecka, które z tego powodu utraciły dotychczasowe miejsce zamieszkania.

 

Dom Samotnej Matki i Dziecka przeznaczony jest dla mieszkanek Powiatu Legionowskiego – 10 miejsc.

 

Dom funkcjonuje na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz. U. Nr 43, poz. 418).

 

 

1. Przyjęcie do Domu odbywa się na podstawie Decyzji o skierowaniu do domu samotnej matki i dziecka.

 

2. Dokumenty kwalifikujące kompletuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby      ubiegającej się o umieszczenie w Domu.

 

3. Dokumentacja, o której mowa obejmuje:

- wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu,

- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do skierowania
do Domu,

- skrócony odpis aktu urodzenia każdego dziecka lub książeczka zdrowia dziecka,

- orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu,

- opinia Ośrodka zawierająca uzasadnienie pobytu w Domu oraz wskazująca czas niezbędny do odzyskania samodzielności.

 

4. Kompletną dokumentację ośrodek przekazuje do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie.

 

 

Dom Samotnej Matki i Dziecka

ul. ks. J. Schabowskiego 4

05-120 Legionowo

Tel. 22 774 01 88

Tel. kom. 572 444 433

e-mail: dommid.urszulanki@gmail.comZalaczniki:

1. wzór wniosku dla osoby starajacej się o przyjęcie do Domu.docx
2. wzór zaświadczenia lekarskiego.docx
3. wniosek o przyjęcie do Domu w trybie interwencyjnym.docx
4. wzór wniosku o przedłużenie pobytu.docx
Rozporzadzenie z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie dla matek z małoletnimi dziecmi i kobiet w ciąży.pdf
Procedura przyjęcia do Domu Samotnej Matki i Dziecka w Legionowie.docx

A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
05 lipca 2020 r.
imieniny Karoliny i Antoniego

Linki


licznik odwiedzin 2769610