Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
więcej

INFORMACJA DLA CUDZOZIEMCÓW POSIADAJĄCYCH STATUS UCHODŹCY LUB OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ

Pomocy dla cudzoziemca udziela starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca. W przypadku osób zamieszkałych na terenie powiatu legionowskiego należy zgłosić się Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, Legionowo.

 

Aby wziąć udział w indywidualnym programie integracji cudzoziemiec powinien złożyć wniosek do starosty za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie, w terminie 60 dni od dnia uzyskania przez niego statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

W przypadku cudzoziemca, który uzyskał status uchodźcy, do wniosku należy dołączyć kopię:

  • decyzji o nadaniu statusu uchodźcy,
  • dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej,
  • karty pobytu wydanej w związku z nadaniem statusu uchodźcy.

 

Natomiast w przypadku cudzoziemca, który uzyskał ochronę uzupełniającą, do wniosku należy dołączyć kopię:

  • decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy, w której udzielono cudzoziemcowi ochrony uzupełniającej,
  • karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej.

 

Wniosek oraz pozostałe dokumenty można wypełnić na miejscu w powiatowym centrum pomocy rodzinie.

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie internetowej www.mazowieckie.pl, zakładka Polityka Społeczna, tytuł Uchodźcy.powrót

strona główna
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
26 stycznia 2020 r.
imieniny Seweryna i Pauliny

Linki


licznik odwiedzin 2536213