Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych Dzień Rodzicielstwa Zastępczego więcej

Informacja o Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

INFORMACJANa podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz w związku z ograniczeniem osobistej obsługi interesantów w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Legionowie na polecenie Wojewody Mazowieckiego, wprowadza się zmiany w wykonywaniu zadań z zakresu orzekania
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz orzekania o wskazaniach do ulg
i uprawnień. Zaplanowane
posiedzenia składów orzekających odbędą się, w miarę możliwości, odbywać w terminach wskazanych w zawiadomieniach, ale z wyłączeniem bezpośredniego badania i wywiadu osoby ubiegającej się o wydanie orzeczenia, czyli rozstrzygnięcie zostanie podjęte przez skład orzekający na podstawie akt sprawy (w tzw. trybie zaocznym), gdy lekarz
– przewodniczący składu orzekającego uzna posiadaną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania orzeczenia.


Jednocześnie organ informuje, że do czasu wydania orzeczenia (wyznaczonego terminu posiedzenia składu orzekającego), istnieje możliwość wystąpienia do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Legionowie z wnioskiem o zawieszenie postępowania, w sytuacji, gdy wystąpicie Państwo z żądaniem osobistego stawiennictwa w celu przeprowadzenia badania i wywiadu.

W związku z niemożliwością bezpośredniej obsługi interesantów prośbę o zawieszenie postępowania należy wnieść listownie do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Legionowie (PCPR) ul Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo lub na adres poczty elektronicznej: orzekanie@pcpr.legionowski.pl.


Informujemy, również, iż od dnia 25 marca 2020 r. wnioski w wersji papierowej można zostawiać wyłącznie w siedzibie PCPR Legionowo ul. Sikorskiego 11, budynek B, w wyznaczonej do tego urnie. Wnioski do pobrania znajdują się na stronie internetowej PCPR Legionowo w zakładce niepełnosprawni.

W przypadku pytań należy skontaktować się z Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Legionowie telefonicznie pod tel. 22 7664404 lub 606492985 (przewodniczący zespołu)

powrót

strona główna
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
28 maja 2020 r.
imieniny Augustyna i Jaromira

Linki


licznik odwiedzin 2713177