Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
Światowy Dzień Choroby Alzheimera Międzynarodowy Dzień Niesłyszących więcej

Rusza projekt "Start w samodzielność" realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie na rzecz osób przebywających w pieczy zastępczej oraz w specjalnych ośrodkach wychowawczych i socjoterapeutycznych

 

 

Rusza projekt "Start w samodzielność" realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie na rzecz osób przebywających w pieczy zastępczej oraz w specjalnych ośrodkach wychowawczych
i socjoterapeutycznych

 

9 września 2019 r. Powiat Legionowski zawarł z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych umowę o dofinansowanie realizacji projektu „Start w samodzielność”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Projekt przeznaczony jest dla 75 osób przebywających w pieczy zastępczej oraz osób przebywających w specjalnych ośrodkach socjoterapeutycznych i wychowawczych.

Zadania projektowe obejmują trzy grupy działań, które będą zaoferowane uczestnikom projektu w zależności od ich indywidualnych potrzeb:

1.    Pakiet działań bazujący na pracy socjalnej rozszerzonej o szczegółową diagnozę indywidualnych potrzeb oraz wypracowanie ścieżki reintegracji dla każdego uczestnika projektu oraz podpisanie kontraktu socjalnego. Ponadto w ramach tego zadania odbędą się treningi kompetencji społecznych, życiowych oraz wsparcie psychologiczne
i psychospołeczne w formie grupowych wyjazdów oraz rozmów indywidualnych.

2.    Program aktywizacji zawodowej – organizacja kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych oraz indywidualne poradnictwo zawodowe.

3.       Pomoc dla otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wzmacniająca
lub odbudowująca naturalne systemy wsparcia, takie jak rodzina i lokalna społeczność. W ramach tego zadania zostaną zorganizowane spotkania dla dzieci
i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz otoczenia tych osób w formie spotkań mikołajowych oraz pikników. Ponadto w ramach tego Zadania odbędą się warsztaty wzmacniania kompetencji rodzicielskich dla rodzin zastępczych.

Realizacja projektu zaplanowana została na trzy lata. Całkowita wartość projektu to 1 034 226,26 zł. Ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Socjalny) powiat legionowski pozyskał na ten cel 827 380,26 zł, co stanowi 80% całkowitych kosztów projektu. Pozostała kwota 206 846,00 zł to wkład własny powiatu legionowskiego.

 

 

 powrót

strona główna
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
01 czerwca 2020 r.
imieniny Jakuba i Konrada

Linki


licznik odwiedzin 2723560