Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych Dzień Rodzicielstwa Zastępczego więcej

Zasady przyjęcia do CIS

Centrum Integracji Społecznej

przy Fundacji Pasja Życia im.s. Józefy Menendez

ul. Strużańska 2B                                                                                                                                                                       05-120 Legionowo

Tel: 511 072 038, e-mail: biuro-cis@pasjazycia.org

www.pasjazycia.org

 

 

Zasady przyjęcia do CIS

 

Uczestnikami CIS mogą być osoby pełnoletnie, zamieszkujący powiat Legionowo na wniosek własny, przedstawiciela ustawowego, OPS,PUP, Zakładów lecznictwa odwykowego, zakładów karnych itp

a)       bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

b)      uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,

c)       uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,

d)      chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,

e)      bezrobotni, w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, pozostający bez pracy przez okres co najmniej ponad 12 miesięcy przez ostatnie 2 lata z wyłączeniem okresu stażu.

f)        zwalniani z zakładów karnych , mający trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej

g)       uchodźcy realizujący indywidualny program integracji w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

 

Uczestnikami nie mogą być osoby posiadające prawo do:

a)       zasiłku dla bezrobotnych,

b)      zasiłku przedemerytalnego,

c)       świadczenia przedemerytalnego,

d)      renty socjalnej

e)      renty strukturalnej

f)        renty z tytułu niezdolności do pracy

g)       emerytury

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne ,a uczestnicy podczas trwania programu mają zapewnione:

- szkolenie bhp

-  badania z zakresu medycyny pracy

- jeden posiłek dziennie

- podczas okresu próbnego trwającego 1 m-c przysługuje 50% zasiłku dla bezrobotnych

- potem do kończ trwania programu czyli  11-cy ,świadczenie w wysokości 100% zasiłku dla     
   bezrobotnych

 

Czas dziennego pobytu uczestnika nie może  być krótszy niż 6 godzin dziennie.

 

 

Po więcej informacji zapraszamy do Fundacji ,Legionowo ul Strużańska 2B ,lub pod nr telefonu 511 072 038, www.pasjazycia.org

TEL: 511 072 038

                                                             

                              ul. 3 Maja 24, 05-120 Legionowo, tel. 511072038, biuro-cis@pasjazycia.org

NIP:  536 179 43 43, Regon: 140527109, KRS:  0000255721

Bank PEKAO S.A nr konta:  30 1240 1037 1111 0010 1046 5245 www.pasjazycia.org

 powrót

strona główna
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
25 maja 2020 r.
imieniny Urbana i Grzegorza

Linki


licznik odwiedzin 2707909