Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
Światowy Dzień Choroby Alzheimera Międzynarodowy Dzień Niesłyszących więcej

Projekt "Dobry Start"

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie zaprasza do udziału w  projektu "Dobry Start" w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 

Zapraszamy do rekrutacji osoby: 

- osoby z niepełnosprawnością w wieku 14 -25 lat, które przebywają w pieczy zastępczej 

- osoby przebywające w pieczy zastępczej w wieku 14-25 lat nie posiadające orzeczenia o niepełnosprawności   

- zamieszkujące na terenie Powiatu legionowskiego 

- korzystające ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy 

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa wśród 40 wychowanków pieczy zastępczej, w tym min. 20% osób 

z niepełnosprawnościami w okresie od 1.12.2016 do 31.08.2018 z terenu powiatu legionowskiego oraz ich otoczenia w zakresie niezbędnego dla nich wsparcia. Cel główny projektu zostanie osiągnięty przez realizację celów cząstkowych :

- przezwyciężenie apatii i izolacji wychowanków pieczy zastępczej,

- zdobycie właściwej postawy i wzorców,

- integrację środowiska pieczy zastępczej,

- podniesienie lub uzyskanie kwalifikacji zawodowych.Zalaczniki:

Wniosek.pdf
Formularz zgłoszeniowy.pdf
Oświadczenie uczestnika projektu.pdf
Zgoda opiekuna.pdf
Regulamin projektu.pdf

powrót

strona główna
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
04 czerwca 2020 r.
imieniny Karola i Franciszka

Linki


licznik odwiedzin 2728084