Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych Dzień Rodzicielstwa Zastępczego więcej

Informacja dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Legionowskiego dotycząca realizacji DODATKU WYCHOWAWCZEGO

z.jpg

Szanowni Państwo,

W związku z uruchomieniem pomocy państwa w wychowaniu dzieci nastąpi zmiana ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z nią od 1 kwietnia 2016 r. rodzina zastępcza na każde umieszczone w niej dziecko, otrzymujące świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie, ma prawo do DODATKU WYCHOWAWCZEGO. Dodatek ten WYNOSI 500 ZŁ MIESIĘCZNIE.

Poniżej przedstawiamy kilka odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące
tego świadczenia.

 

Komu przysługuje świadczenie?

Dodatek wychowawczy przysługuje rodzinie zastępczej na każde umieszczone w niej dziecko
do ukończenia przez nie 18. roku życia.

Gdzie i kiedy można złożyć wniosek?

Wniosek o wypłatę dodatku wychowawczego należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2016 r.

Jak długo trzeba czekać na pieniądze?

Wnioski złożone w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. będą rozpatrywane w okresie
 do 3 miesięcy od dnia złożenia prawidłowego wniosku. W tym czasie zostanie wystawiona decyzja administracyjna w której określony zostanie sposób i termin przekazywania środków. Wniosek złożony po 1 lipca 2016 r. będzie rozpatrywany zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Czy świadczenie będzie wypłacane z wyrównaniem od kwietnia 2016?

W przypadku rodzin zastępczych, które już funkcjonują i złożą wnioski o wypłatę dodatku wychowawczego na umieszczone w nich dzieci w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. otrzymają świadczenie z wyrównaniem od dnia 1 kwietnia 2016 r. Natomiast w przypadku kiedy wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2016 r. świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Czy trzeba będzie wniosek składać co miesiąc?

Nie. Wniosek składa się 1 raz. Decyzja administracyjna wydana na jego podstawie obowiązywać będzie maksymalnie przez okres 12 miesięcy. Po tym okresie, w przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej, kolejna decyzja administracyjna w tej sprawie zostanie wydana z urzędu.

Jak powinien wyglądać wniosek o przyznanie dodatku wychowawczego?

Państwa wniosek powinien zawierać: dane dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, którego wniosek dotyczy oraz prośbę o wypłatę dodatku wychowawczego. Na każde dziecko rodzina zastępcza składa oddzielny wniosek. Dla ułatwienia zamieszczamy wzór wniosku, który możecie Państwo wykorzystać.

Czy wniosek o dodatek wychowawczy to to samo co wniosek o świadczenie wychowawcze składany do Ośrodka Pomocy Społecznej?

Nie. Są to dwa różne świadczenia. Dodatek wychowawczy przysługuje tylko rodzinom zastępczym
na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej. Na Państwa własne dzieci świadczenie wychowawcze jest przyznawane przez Ośrodek Pomocy Społecznej po złożeniu  właściwego wniosku.

 

 

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z opiekującym się Państwa rodziną pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie lub pod nr telefonu 22 764 01 40.

 

Podstawa prawna: art. 46 oraz art. 49  ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,7737,swiadczenie-500-zl-dla-dzieci-w-pieczy-zastepczej.htmlZalaczniki:

wniosek o pomoc.pdf

powrót

strona główna
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
25 maja 2020 r.
imieniny Urbana i Grzegorza

Linki


licznik odwiedzin 2707881