Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych Dzień Rodzicielstwa Zastępczego więcej

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE zawiadamia o wyniku postępowania

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. gen. Wł. Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

tel. 22 764 01 40 faks 22 764 01 41

www.legionowo.pcpr.pl

 

zawiadamia

o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. "Zorganizowanie Konferencji na zakończenie projektu systemowego „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.1. "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji", poddziałania 7.1.2."Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r r. poz. 907 z późn. zm) dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy UpHotel s.c., ul. Długa 13/1, 58-500 Jelenia Góra, z ceną ofertową brutto: 5.277,00(słownie: pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych).

                                   najniższa cena spośród ofert podlegających ocenie

A - ocena punktowa  = ...................................................................................................................................... x 100,00 pkt x 1,00                                                                   cena oferty ocenianej

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium – najniższa cena

1

Polska Akademia Nauk

Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie

ul. Modlińska 105

05-110 Jabłonna

5.277,00 zł

  ...............................   x 100pkt x 1,00 =  38,24 pkt

13.800,00 zł

2

Restauracja Złoty Lin

Tomasz Olszewski

ul. Echa Leśne 58

03-257 Warszawa

5.277,00 zł

  ...............................   x 100pkt x 1,00 =  57,36 pkt

9.000,00 zł

3

IBD Business School Sp. z o.o.

ul. Panieńska 9

03-704 Warszawa

5.277,00 zł

  ...............................   x 100pkt x 1,00 =  57,36 pkt

9.200,00 zł

4

Marina Diana Sp. z o.o.

ul. Wczasowa 24

05-127 Białobrzegi

5.277,00 zł

  ...............................   x 100pkt x 1,00 =  38,52 pkt

13.700,00 zł

5

CSK Sp. z o.o.

ul. Piotrkowska 173

90-447 Łódź

5.277,00 zł

  ...............................   x 100pkt x 1,00 =  83,76 pkt

6.300,00 zł

6

Hotel Warszawianka

Centrum Kongresowe Sp. z o.o.

Jachranka 77

05-140 Serock

5.277,00 zł

  ...............................   x 100pkt x 1,00 =  37,24 pkt

14.171,00 zł

7

CN Group. Sp. z o.o.

ul. Dobrowoja 11

04-003 Warszawa

5.277,00 zł

  ...............................   x 100pkt x 1,00 =  30,200 pkt

17.475,00 zł

8

UpHotel s.c.

ul. Długa 13/1

58-500 Jelenia Góra

5.277,00 zł

  ...............................   x 100pkt x 1,00 =  100,00 pkt

5.277,00 zł

9

KDK INFO Sp. zo.o.

ul. Mokotowska 14

00-561 Warszawa

5.277,00 zł

  ...............................   x 100pkt x 1,00 =  51,48 pkt

10.250,00 zł

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta firmy UpHotel zawierała najniższą cenę, w związku z powyższym uzyskała maksymalną liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawca zrealizuje usługę w dniu 30 czerwca 2015r. w godzinach od 13.30 do 17.30.powrót

strona główna
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
28 maja 2020 r.
imieniny Augustyna i Jaromira

Linki


licznik odwiedzin 2713141