Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych Międzynarodowy Dzień Białej Laski Światowy Dzień Jąkających się więcej

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO DOSTAWY ARTYKUŁÓW REKLAMOWYCH

 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel. 22 764 01 40 faks 22 764 01 41
www.legionowo.pcpr.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZĄCE DOSTAWY ARTYKUŁÓW REKLAMOWYCH
Znak sprawy: ZD.253.14.2015
Szanowni Państwo,
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) dotyczącego zamówień o wartości nie przekraczającej 14.000 euro zaprasza do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym na dostawę artykułów reklamowych na potrzeby PCPR w tym realizacji projektu systemowego PO KL „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   
Przedmiotem zamówienia jest zakup artykułów reklamowych (zgodnie z formularzem ofertowym stanowiących załącznik nr 1) na potrzeby PCPR z budżetu jednostki oraz w ramach projektu systemowego PO KL „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i ich dostawa do siedziby Zleceniodawcy.
Na artykułach reklamowych Wykonawca jest zobowiązany wykonać nadruk/grawer/trwałą naklejkę Logotypu projektu systemowego PO KL „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” zgodnie z dołączonym wzorem. Do znakowania Wykonawca użyje metody najbardziej adekwatnej do powierzchni materiału.
Dostarczone materiały muszą być fabrycznie nowe i posiadać termin przydatności do użycia nie krótszy niż 6 miesięcy, licząc od dnia ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Pod pojęciem fabrycznie nowe rozumie się produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. Podane nazwy materiałów, określają wymagany przez zamawiającego standard i parametry techniczno – funkcjonalno – użytkowe zamawianych materiałów eksploatacyjnych.
Przedmiot zamówienia obejmuje również transport przedmiotu zamówienia na koszt  i ryzyko Wykonawcy wraz z dostarczeniem o ustalonej godzinie i rozładowanie z wniesieniem do wskazanego pomieszczenia  w siedzibie Zamawiającego.
Oferta powinna zawierać:
•    Formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego
•    Formularz cenowy zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego
•    Wizualizację/ zdjęcia artykułów reklamowych
Forma płatności: przelew w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury przez Dostawcę.
Termin składania ofert: do dnia 23 czerwca 2015 roku do godz. 10.30.
Termin realizacji zamówienia: do dnia 26 czerwca 2015 roku
Forma składania ofert:
•    Osobiście  
•    Pocztą tradycyjną.
•    Pocztą elektroniczną
Siedziba zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. Gen.
W. Sikorskiego 11 budynek B, 05-119 Legionowo, tel. kontaktowy: 22 764 01 40
Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami
P. Monika Kaźmierczak – Koordynator Projektu, tel. 22 7640138, pokój 14, w godz. 8,30-15,30 w dni robocze oprócz sobót.
 Kryteria wyboru: cena 100%
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę.

Załączniki:
Formularz oferty – zał. nr 1
Formularz cenowy – zał. Nr 2

Wzór - zał. nr 3Zalaczniki:

zapytanie ofertowe na artykuly reklamowe.pdf
zał 1.doc
załącznik nr 2 - formularz cenowy artykuły reklamowe.doc
wzór - zał. nr 3.docx

powrót

strona główna
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
23 października 2019 r.
imieniny Teodora i Seweryna

Linki


licznik odwiedzin 2401855