Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych Dzień Rodzicielstwa Zastępczego więcej

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO DOSTAWY ARTYKUŁÓW REKLAMOWYCH

 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel. 22 764 01 40 faks 22 764 01 41
www.legionowo.pcpr.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZĄCE DOSTAWY ARTYKUŁÓW REKLAMOWYCH
Znak sprawy: ZD.253.14.2015
Szanowni Państwo,
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) dotyczącego zamówień o wartości nie przekraczającej 14.000 euro zaprasza do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym na dostawę artykułów reklamowych na potrzeby PCPR w tym realizacji projektu systemowego PO KL „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   
Przedmiotem zamówienia jest zakup artykułów reklamowych (zgodnie z formularzem ofertowym stanowiących załącznik nr 1) na potrzeby PCPR z budżetu jednostki oraz w ramach projektu systemowego PO KL „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i ich dostawa do siedziby Zleceniodawcy.
Na artykułach reklamowych Wykonawca jest zobowiązany wykonać nadruk/grawer/trwałą naklejkę Logotypu projektu systemowego PO KL „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” zgodnie z dołączonym wzorem. Do znakowania Wykonawca użyje metody najbardziej adekwatnej do powierzchni materiału.
Dostarczone materiały muszą być fabrycznie nowe i posiadać termin przydatności do użycia nie krótszy niż 6 miesięcy, licząc od dnia ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Pod pojęciem fabrycznie nowe rozumie się produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. Podane nazwy materiałów, określają wymagany przez zamawiającego standard i parametry techniczno – funkcjonalno – użytkowe zamawianych materiałów eksploatacyjnych.
Przedmiot zamówienia obejmuje również transport przedmiotu zamówienia na koszt  i ryzyko Wykonawcy wraz z dostarczeniem o ustalonej godzinie i rozładowanie z wniesieniem do wskazanego pomieszczenia  w siedzibie Zamawiającego.
Oferta powinna zawierać:
•    Formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego
•    Formularz cenowy zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego
•    Wizualizację/ zdjęcia artykułów reklamowych
Forma płatności: przelew w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury przez Dostawcę.
Termin składania ofert: do dnia 23 czerwca 2015 roku do godz. 10.30.
Termin realizacji zamówienia: do dnia 26 czerwca 2015 roku
Forma składania ofert:
•    Osobiście  
•    Pocztą tradycyjną.
•    Pocztą elektroniczną
Siedziba zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. Gen.
W. Sikorskiego 11 budynek B, 05-119 Legionowo, tel. kontaktowy: 22 764 01 40
Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami
P. Monika Kaźmierczak – Koordynator Projektu, tel. 22 7640138, pokój 14, w godz. 8,30-15,30 w dni robocze oprócz sobót.
 Kryteria wyboru: cena 100%
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę.

Załączniki:
Formularz oferty – zał. nr 1
Formularz cenowy – zał. Nr 2

Wzór - zał. nr 3Zalaczniki:

zapytanie ofertowe na artykuly reklamowe.pdf
zał 1.doc
załącznik nr 2 - formularz cenowy artykuły reklamowe.doc
wzór - zał. nr 3.docx

powrót

strona główna
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
25 maja 2020 r.
imieniny Urbana i Grzegorza

Linki


licznik odwiedzin 2708195