Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych Dzień Rodzicielstwa Zastępczego więcej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie zostało zaproszone do II etapu projektu pilotażowego „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy”

                  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie zostało zaproszone do II etapu projektu pilotażowego Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy” realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Jak informuje przedstawiciel Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, jednostki budżetowej Ministerstwa: „ze względu na dotychczasowe rezultaty osiągnięte przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, członkowie Komisji konkursowej zdecydowali o zaproszeniu Państwa do przeprowadzenia II etapu”. W projekcie były wypracowywane modele pracy z rodziną wielodzietną, długotrwale pozostającą w systemie opieki społecznej, z problemem bezrobocia oraz modele współpracy instytucji pomocy społecznej i rynku pracy.

Dotychczas w projekcie, realizowanym od stycznia 2014 roku, uczestniczyło 10 rodzin wielodzietnych z Powiatu Legionowskiego – w sumie 59 osób. W ramach współpracy z rodzinami przeprowadzono liczne kursy zawodowe i warsztaty remontowo-budowlane. Rodziny udały się na wspólny wyjazd wakacyjny i noworoczny, połączony z zajęciami i terapią. Ponadto dzieci uczestniczyły w zorganizowanych koloniach letnich oraz licznych zajęciach uzupełniających i korepetycjach (m.in. j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. polski, matematyka, historia, przyroda, zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, sportowe). Uczestnicy projektu zostali objęci pomocą psychologiczną i prawną, mogli również skorzystać ze wspólnych wyjazdów do kina, na basen czy na salę zabaw dla dzieci.

Na płaszczyźnie współpracy instytucjonalnej zostały powołane dwa zespoły interdyscyplinarne w skład, których wchodzą przedstawiciele z 3 instytucji (PCPR, PUP OPS w Legionowie). We współpracy z ekspertem z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, opracowane zostały dwa programy: Lokalny Program Interdyscyplinarnej Współpracy i Rodzinny program aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej.

W II etapie projektu wsparciem zostanie objętych również 10 rodzin wielodzietnych z Powiatu Legionowskiego. Do projektu mogą przystąpić rodziny posiadające min. 3 dzieci, pozostające w systemie opieki społecznej i zarejestrowane jako bezrobotne co najmniej przez ostatni rok (ostatni wymóg spełnia  jeden rodzic). Rodziny chętne do udziału w projekcie i spełniające kryteria, zapraszamy do zgłaszania się do PCPR w Legionowie, do dnia 15.04.2015 r. ZAPRASZAMY!

 

 

 

Projekt realizowany jest w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.powrót

strona główna
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
31 maja 2020 r.
imieniny Anieli i Petroneli

Linki


licznik odwiedzin 2721802