Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
Światowy Dzień Choroby Alzheimera Międzynarodowy Dzień Niesłyszących więcej

OGŁOSZENIE

Na podstawie art.44 b ust.1, art. 44 c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62 poz.560) informuje, że:

STAROSTA LEGIONOWSKI

Ogłasza nabór zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Legionowie
- kandydaci na członków Rady mogą być zgłaszani przez działające na terenie powiatu legionowskiego organizacje pozarządowe, fundacje oraz przez jednostki samorządu terytorialnego,
- zgłoszenie powinno zawierać nazwę i adres zgłaszającego; uzasadnienie, imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz numer telefonu kandydata, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie w skład Rady oraz pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania zgłaszającego,
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo 

Zgłoszenia prosimy przesłać pocztą lub składać w sekretariacie PCPR, w nieprzekraczalnym terminie do 25 marca 2015 roku (decyduje data wpływu do urzędu).
Spośród zgłoszonych kandydatów Starosta Legionowski powoła Powiatową społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w liczbie 5 osób.   powrót

strona główna
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
01 czerwca 2020 r.
imieniny Jakuba i Konrada

Linki


licznik odwiedzin 2723553