Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych Dzień Rodzicielstwa Zastępczego więcej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie poszukuje osób zainteresowanych współpracą (umowa zlecenie) przy realizacji projektu systemowego „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej” w roku 2015.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie poszukuje osób zainteresowanych współpracą (umowa zlecenie) przy realizacji projektu systemowego „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej” w roku 2015

                                         

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie poszukuje osób zainteresowanych współpracą (umowa zlecenie) przy realizacji projektu systemowego „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej” w roku 2015.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
poszukuje osób zainteresowanych współpracą (umowa zlecenie w terminie 1.02.2015 – 30.06.2015r.) przy realizacji projektu systemowego „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej” w roku 2015
w zakresie:
1.     obsługi prawnej projektu
2.     obsługi zamówień publicznych
Ad. 1
Niezbędne wymagania dla kandydatów:
a)     Wykształcenie wyższe prawnicze
b)     Minimum dwuletni staż pracy przy obsłudze projektów unijnych
c)     Staż pracy w kancelarii prawnej
d)    Doświadczenie w administracji samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem pomocy społecznej
e)     Doświadczenie w pracy z klientami pomocy społecznej
f)     Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów
g)  Dobra znajomość komputera i oprogramowania komputerowego (Windows, MS Office, Internet, obsługa poczty elektronicznej) oraz urządzeń biurowych
 
Wymagania dodatkowe:
a)        Dyspozycyjność.
b)        Odpowiedzialność, rzetelność, dokładność.
c)        Samodzielność i systematyczność w wykonywaniu powierzonych zadań.
d)        Umiejętność pracy pod presją czasu.
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 a)    Świadczenie doradztwa prawnego beneficjentom projektu
b)    Obsługa prawna projektu unijnego
c)   Opracowywanie wzorów dokumentacji projektu (umowa, uchwały, zarządzenia, pisma wymagające interpretacji prawnej)
d)   Współpraca z dyrektorem PCPR i koordynatorem projektu w zakresie wszelkich zagadnień prawnych wynikłych na etapie realizacji projektu
e)    Sprawdzanie dokumentacji projektu w zakresie zgodności z prawem krajowym 
i wspólnotowym
 
Ad. 2
Niezbędne wymagania dla kandydatów:
 a)     Wykształcenie wyższe
b)     Minimum dwuletni staż pracy przy obsłudze projektów unijnych w zakresie zamówień publicznych
c)     Doświadczenie w administracji samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem pomocy społecznej
d)    Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów
e)     Dobra znajomość komputera i oprogramowania komputerowego (Windows, MS Office, Internet, obsługa poczty elektronicznej) oraz urządzeń biurowych
 
Wymagania dodatkowe:
a)     Dyspozycyjność
b)    Odpowiedzialność, rzetelność, dokładność.
c)     Samodzielność i systematyczność w wykonywaniu powierzonych zadań.
d)    Umiejętność pracy pod presją czasu.
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 a)  Obsługa postępowań z zakresu zamówień publicznych (w tym zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 14 000 euro), z wyłączeniem opisu przedmiotu zamówienia, prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie w ramach projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!”, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych i aktami wykonawczymi do niej.
b)    Sporządzanie projektów dokumentów wynikających z prowadzenia spraw opisanych w pkt. 1, w tym przygotowywanie projektów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
c)     Udział w pracach Komisji Przetargowej w charakterze Sekretarza.
d)    Umieszczanie informacji w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 
Osoby zainteresowane współpracą z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Legionowie prosimy o złożenie poniższych dokumentów do godz. 10.00, 27 stycznia 2015 r.
Wymagane dokumenty:
a)    CV i list motywacyjny.
b)    Kopie dyplomów ukończonych szkół potwierdzających wykształcenie.
c)    Kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe i staż pracy.
d)  Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.926 z późn. zm. ).
e)   Oświadczenie kandydata o zaangażowaniu w realizację innych projektów finansowanych w ramach POKL
 
Miejsce składania dokumentów: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie budynek B,  ul. Sikorskiego 11, sekretariat lub drogą pocztową na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie 05-120 Legionowo, ul. Sikorskiego 11 (liczy się data wpływu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy współpracy przy realizacji projektu systemowego „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!”
Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.powrót

strona główna
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
31 maja 2020 r.
imieniny Anieli i Petroneli

Linki


licznik odwiedzin 2721705