Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych Dzień Rodzicielstwa Zastępczego więcej

Nabór na psychoterapeutę

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie ogłasza nabór na psychoterapeutę (umowa zlecenie 4 godz. tygodniowo) przy realizacji prowadzenia programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie z terenu powiatu legionowskiego w roku 2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie ogłasza nabór na psychoterapeutę (umowa zlecenie 4 godz. tygodniowo) przy realizacji prowadzenia programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie z terenu powiatu legionowskiego w roku 2015
Niezbędne wymagania dla kandydatów:
a)     Wykształcenie wyższe (psychologia lub inne pokrewne nauki społeczne)     
b)     Doświadczenie zawodowe
c)     Minimum dwuletni staż pracy przy realizacji programów korekcyjno – edukacyjnych
d)     Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów
e)      Dobra znajomość komputera i oprogramowania komputerowego (Windows, MS Office,    Internet, obsługa poczty elektronicznej) oraz urządzeń biurowych.
 Wymagania dodatkowe:
a)        Dyspozycyjność
b)        Odpowiedzialność, rzetelność, dokładność
c)        Samodzielność i systematyczność w wykonywaniu powierzonych zadań
d)        Umiejętność pracy pod presją czasu.
 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)  przygotowanie merytorycznego programu  zajęć
b)   konsultacje indywidualne dla: osób stosujących przemoc,   doświadczających  przemocy , przedstawicieli służb (kuratorzy , pracownicy OPS i inni)                
c)   praca z grupą osób stosujących przemoc
d) współpraca z Gminnymi Zespołami Interdyscyplinarnymi, Policją, Prokuraturą, Sądem, Kuratorami, OPS i innymi
e ) przygotowywanie sprawozdań okresowych
f) przeprowadzenie ewaluacji programu.


 Umowa obowiązywać będzie od 20 stycznia 2015 r. do 31.12. 2015r.


Osoby zainteresowane współpracą z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Legionowie prosimy o złożenie poniższych dokumentów do godz. 10.00, 14 stycznia 2015 r.

Wymagane dokumenty:
a)    CV i list motywacyjny z własnoręcznym podpisem
b)    Kopie dyplomów ukończonych szkół potwierdzających wykształcenie
c)    Kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe i staż pracy
d)  Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.926 z późn. zm.).


Miejsce składania dokumentów:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie,    ul. Sikorskiego 11 – sekretariat, lub drogą pocztową na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie 05-119 Legionowo, ul. Sikorskiego 11 (liczy się data wpływu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie z terenu powiatu legionowskiego w roku 2015”.
Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.powrót

strona główna
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
25 maja 2020 r.
imieniny Urbana i Grzegorza

Linki


licznik odwiedzin 2708067