Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
Światowy Dzień Choroby Alzheimera Międzynarodowy Dzień Niesłyszących więcej

Rozpoznanie rynku - Kordynatora/ka Projektu "Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!"

Rozpoznanie rynku - Kordynatora/ka Projektu "Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!"
Legionowo, dn. 10 stycznia 2014 r.

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo

 

 

 

ROZEZNANIE RYNKU – KOORDYNATOR/KA PROJEKTU

W zawiązku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek – najlepsza inwestycja. Zawracam się z prośbą o złożenie Państwa oferty cenowej (cena brutto obejmująca koszty pracodawcy) na pełnienie funkcji koordynatora/ki projektu.

 

Termin pełnienia funkcji zbliżony z czasem realizacji projektu: od 01.02.2014 r. do 31.12.2014 r.
Liczba uczestników biorących udział w projekcie: 85 osób niepełnosprawnych

Przewidziana liczba godzin pracy w projekcie: 60 godzin/miesięcznie

 

 

Minimalny zakres działań wykonywanych w projekcie:

 

Koordynowanie prac związanych z aktywizacją społeczną i zawodową w projekcie „Pokonaj Siebie! Udowodnij, że możesz więcej!, a w szczególności:

  1. Prawidłowe zaplanowanie, wdrożenie oraz koordynowanie zadań związanych z realizacją projektu przyjętego do realizacji,
  2. Koordynowanie pracą osób zaangażowanych w projekt,
  3. Prawidłowe dokonywanie zakupów zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i Regulaminem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie,
  4. Prawidłowe wydatkowanie środków finansowych projektu,
  5. Dbałość o prawidłowe prowadzenie i zabezpieczanie dokumentacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych oraz o ochronie danych osobowych,
  6. Organizowanie szkoleń, w tym ustalanie programów i harmonogramów zmierzających  do uzyskania zaplanowanych w projekcie rezultatów oraz nadzór nad prawidłowością ich przebiegu,
  7. Bieżąca współpraca z dyrektorem Centrum.

 

Niezbędna wymagania składających ofertę  (weryfikowane przed podpisaniem umowy):

Wykształcenie wyższe

Doświadczenie pracy w projektach (koordynacja) współfinansowanych ze środków UE.

 

 

Kryteria oceny złożonych ofert: 100% ceny,

Płatność wynagrodzenia: przelew po wystawieniu rachunku wraz z miesięczną kartą czasu pracy,

Forma składania ofert: ofertę należy przygotować zgodnie z załącznikiem 1 do rozeznania rynku,

Termin i miejsce składania oferty: ofertę należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą (decyduję termin wpływu) do dnia 15 stycznia 2014 roku na adres:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

 

 

 

 

Potwierdzenie zapoznania się z rozeznaniem rynku – wybór koordynatora/ki projekty:

„Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!”

 

 

………………………………

(Miejscowość, dnia)

 

Ja niżej podpisany/a ……………………………….., PESEL ……………………. oświadczam, iż zapoznałem/am się z opisem Rozeznania rynku – wybór koordynatora/ki projektu i nie wnoszę uwag do przedstawienia w opisie informacji.

 

 

 

 

                                                                                  ..……..……………………………………
                                                                                              (podpis składającego ofertę)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potwierdzenie o spełnieniu wymagań dla pełnienia funkcji koordynatora /ki projektu:

„Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!”

 

 

………………………………..

(Miejscowość, dnia)

 

 

Ja niżej podpisany/a ……………………………….., PESEL ……………………. oświadczam, iż spełniam warunki dla pełnienia funkcji koordynatora/ki w projekcie „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!

 

 

 

 

..……..……………………………………
                       (podpis składającego ofertę)

 

 

 

 

 

 

Formularz oferty: Wybór koordynatora/ki projektu: „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!”

 

 

…………………………………..

(Miejscowość, dnia)

 

 

 

 

Proponowana przeze mnie cena brutto z uwzględnieniem kosztów pracodawcy wynosi ………………………..

 

 

 

 

Dane kontaktowe:

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………….

Telefon ………………………………………...

Email …………………………………………..

 

 

 

 

…………………………………………………….
                         (podpis składającego ofertę)

 Zalaczniki:

rozeznanie rynku koordynator.docx

powrót

strona główna
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
01 czerwca 2020 r.
imieniny Jakuba i Konrada

Linki


licznik odwiedzin 2723470