Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych Dzień Rodzicielstwa Zastępczego więcej

Fundacja Przyjaciółka prowadzi nabór wniosków stypendialnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa mazowieckiego przebywających w pieczy zastępczej.

Fundacja Przyjaciółka prowadzi nabór wniosków stypendialnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa  mazowieckiego przebywających w pieczy zastępczej.

 

 PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM 


Stypendium może zostać przyznane wychowankom pieczy zastępczej, którzy:

- podejmują naukę lub uczą się w gimnazjum (zwanych dalej „Gimnazjalistami”), 

- podejmują naukę lub uczą się w szkole ponadgimnazjalnej, kończącej się egzaminem maturalnym (zwanych dalej „Uczniami ponadgimnazjalnymi”),

- wychowują się w placówce opiekuńczo-wychowawczej, rodzinnym domu dziecka lub rodzinie zastępczej,

- osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, spośród nadesłanych zgłoszeń lub uzyskali wybitne osiągnięcia 

w dziedzinach artystycznych lub w innych dziedzinach,

- wyróżniają się wśród innych kandydatów do przyznania Stypendium, w danej edycji stypendialnej i otrzymali pozytywną ocenę Komisji Stypendialnej,

 

 Kryteria przyznawania stypendium:

- Kandydat do stypendium naukowego musi uzyskać w poprzedzającym roku szkolnym średnią ocen nie niższą niż 4,00 oraz udokumentować swoje ewentualne osiągnięcia, 

- Kandydat do stypendium artystycznego musi udokumentować osiągnięcia artystyczne np. wygrane konkursy, zdobyte nagrody, wystawy lub koncerty, kompozycje lub wydane publikacje itp. w zależności od dziedziny artystycznej,

- Kandydat do stypendium za wybitne osiągnięcia w innych dziedzinach musi udokumentować swoje osiągnięcia np. sportowe /np. udział w zawodach, przynależność do kadry, wygrane zawody i turnieje, posiadana klasa sportowa itp./, np. językowe /np. uzyskane nagrody, wyróżnienia i dyplomy oraz potwierdzenie sukcesów w konkursach/ itd..


 Zalaczniki:

Regulamin stypendialny.doc
Wniosek stypendialny_szkoły ponadgimnazjalne.doc
wytyczne_do_regulaminu_stypendialnego_szkoły ponadgimnazjalne.doc

powrót

strona główna
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
31 maja 2020 r.
imieniny Anieli i Petroneli

Linki


licznik odwiedzin 2721688