Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych Dzień Rodzicielstwa Zastępczego więcej

Zapytanie ofertowe do składania ofert cenowych na organizację wyjazdu integracyjno - szkoleniowego dla 12 rodzin zastępczych

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie w  ramach realizacji projektu systemowego „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej” 

 współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprasza do składania ofert cenowych na organizację:

Wyjazdu integracyjno - szkoleniowego dla 12 rodzin zastępczych


Legionowo, dnia 20.02.2014 r.

 

(termin składania ofert: 28 lutego 2014 r. do godziny 12.00)

 

 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie

w  ramach realizacji projektu systemowego

 „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej” 

współfinansowanego ze środków EFS

 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

zaprasza

 

do składania ofert cenowych na organizację:

 

1.  Wyjazdu integracyjno - szkoleniowego dla 12 rodzin zastępczych, w tym:

23 opiekunów,

- wychowankowie wiek powyżej 18: 5 osób

- wychowankowie wiek 15-18: 9 osób

- wychowankowie wiek 8-14: 17 osób

- wychowankowie wiek poniżej 7: 19 osób

 

Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy po około 35 osób, wyjazd zostanie zorganizowany w dwóch różnych terminach po 10 dni dla każdej grupy.

 

będących uczestnikami projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” wraz z ich bezpośrednim otoczeniem wskazanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie oraz dwóch opiekunów z ramienia PCPR Legionowo, obejmujące grupowe zajęcia i warsztaty prowadzone przez mediatora i psychodietetyka, szkolenie pierwszej pomocy oraz pracę opiekuna rodziny zastępczej podczas wyjazdu. Czas trwania wyjazdu: 10 dni

Liczba godzin wsparcia: 70 godzin łącznie, w tym:

I MODUŁ: Szkolenie pierwszej pomocy z certyfikatem międzynarodowym mające na celu nabycie umiejętności zachowania się w sytuacjach kryzysowych, podwyższenie samooceny i poczucia własnej wartości i przydatności innym ludziom – 20 godzin

II MODUŁ: Warsztaty umiejętności pedagogicznych, celem będzie rozwijanie kompetencji interpersonalnych, a przede wszystkim rozwijanie świadomości

 

odbioru i interpelacji relacji z pozostałymi członkami rodziny zastępczej – 30 godzin

III MODUŁ: Warsztaty prowadzone przez mediatora rodzin obejmujące szczegółową analizę stanu poszczególnych uczestników w zakresie relacji

 

 

i komunikacji pomiędzy członkami rodzin, wsparcie mediatora dostosowane do indywidualnych potrzeb, bieżącą pomoc przy rozwiązywaniu konfliktów – 10 godzin

IV MODUŁ: Warsztaty psychodietetyki obejmującego szczegółową analizę stanu poszczególnych uczestników w zakresie motywacji, psychodietetyki i wizerunku: analiza wartości, celów życiowych, celów zawodowych, sposobu życia, analiza przyczyn żywieniowych, które mają wpływ na zdrowie i wygląd; doradztwo i opracowanie sposobów poprawnego postępowania obejmującego aktywność fizyczną, odżywianie, dbanie o zdrowie i wizerunek, motywacja i stymulowanie do automotywacji – 10 godzin

 

Ponadto w trakcie wyjazdu zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia społeczne dla wszystkich uczestników takie jak np. całodzienna wycieczka do Pragi, zwiedzanie Wrocławia, wycieczka na Śnieżkę itp.

 

Ponadto wykonawca zapewni dwóch animatorów odpowiedzialnych za organizację czasu na terenie ośrodka dla 19 dzieci poniżej 7 roku życia podczas całodziennych wycieczek i zajęć szkoleniowych dla starszych uczestników wyjazdu.

Miejsce szkolenia: miejscowość położona w Karkonoszach, powiat jeleniogórski, woj. Dolnośląskie.

 

2.  Stacjonarnego wsparcia grupowego i indywidualnego. Warsztaty prowadzone przez mediatora rodzin oraz Warsztaty psychodietetyki zajęcia grupowe i indywidualne dla 12 rodzin zastępczych (w tym 28 osób dorosłych) będących uczestnikami projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” wraz z ich bezpośrednim otoczeniem (26 dzieci powyżej 7 roku życia) wskazanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Łącznie 54 osoby

 

Liczba godzin wsparcia: 180 godzin łącznie, w tym:

 

I MODUŁ: Warsztaty prowadzone przez mediatora rodzin obejmujące szczegółową analizę stanu poszczególnych uczestników w zakresie relacji i komunikacji pomiędzy członkami rodzin, wsparcie mediatora dostosowane do indywidualnych potrzeb, bieżącą pomoc przy rozwiązywaniu konfliktów – 80 godzin

II MODUŁ: Warsztaty psychodietetyki obejmującego szczegółową analizę stanu poszczególnych uczestników w zakresie motywacji, psychodietetyki i wizerunku: analiza wartości, celów życiowych, celów zawodowych, sposobu życia, analiza przyczyn żywieniowych, które mają wpływ na zdrowie i wygląd;

doradztwo i opracowanie sposobów poprawnego postępowania obejmującego aktywność fizyczną, odżywianie, dbanie o zdrowie i wizerunek, motywacja i stymulowanie do automotywacji – 100 godzin

 

 

 

 

Miejsce szkolenia: powiat Legionowski (miejsce zamieszkania uczestników projektu lub miejsce wskazane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie).

 

Ponadto wykonawca zapewni opiekuna odpowiedzialnego za organizację czasu w miejscu zamieszkania uczestników projektu lub miejscu wskazanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie dla 19 dzieci poniżej 7 roku życia podczas zajęć szkoleniowych dla starszych uczestników warsztatów.

 

Przedstawiona oferta cenowa będzie podstawą do oszacowania wartości zamówienia.

 

Terminy realizacji:

1)    Wyjazd integracyjno - szkoleniowy dla 12 rodzin zastępczych: 2 grupy po 10 dni w okresie wakacyjnym, ostateczny termin zostanie ustalony z wykonawcą wybranym w ramach postępowania zgodnego z PZP

2)    Stacjonarne wsparcie grupowe i indywidualne maj-czerwiec oraz wrzesień-październik 2014 r., ostateczny termin zostanie ustalony z wykonawcą wybranym w ramach postępowania zgodnego z PZP

 

Prosimy o przesłanie szacunkowej ceny – kalkulacji kosztów do wyboru:

  1. drogą elektroniczną na adres: pokonajsiebie.pcpr@wp.pl
  2. faxem na nr: 22 784 83 33
  3. drogą pocztową, kurierską lub złożoną osobiście na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

 

do dnia 28 lutego 2014 r. do godziny 12.00

Termin składania ofert został przedłużony do  3 marca 2014 r. do godziny 13.00

 

 

 

 

 

Oferty proszę składać według poniższego wzoru, z dopiskiem (lub tytułem maila) „Oferta cenowa na realizację zadań w  ramach projektu systemowego „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej”  :

 

 

Nazwa i adres

wykonawcy

oraz nr telefonu,

faxu, e-mail

Cenę brutto w przeliczeniu na 1 uczestnika

 

Cenę netto w przeliczeniu na 1 uczestnika

 

Całkowity koszt wyjazdu integracyjno  szkoleniowego dla 73 osób

Całkowity koszt stacjonarnego wsparcia grupowego i indywidualnego dla 73 osób

 

 

 

Cena brutto:

Cena brutto

 

 

Cena netto:

Cena netto:

 

 

 

 

 

 

 

 Zalaczniki:

zapytanie ofertowe.doc

powrót

strona główna
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
25 maja 2020 r.
imieniny Urbana i Grzegorza

Linki


licznik odwiedzin 2708169