Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych Dzień Rodzicielstwa Zastępczego więcej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie ogłasza nabór na psychoterapeutę

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie ogłasza nabór na psychoterapeutę (umowa zlecenie 4 godz. tygodniowo) przy realizacji prowadzenia programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie z terenu powiatu legionowskiego w roku 2014


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie ogłasza nabór na psychoterapeutę (umowa zlecenie 4 godz. tygodniowo) przy realizacji prowadzenia programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie z terenu powiatu legionowskiego w roku 2014

 

Niezbędne wymagania dla kandydatów:

a)     Wykształcenie wyższe (psychologia lub inne pokrewne nauki społeczne)

b)     Doświadczenie zawodowe

c)     Minimum dwuletni staż pracy przy realizacji programów korekcyjno – edukacyjnych

d)     Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów

e)      Dobra znajomość komputera i oprogramowania komputerowego (Windows, MS Office,    Internet, obsługa poczty elektronicznej) oraz urządzeń biurowych.

 

Wymagania dodatkowe:

a)        Dyspozycyjność

b)        Odpowiedzialność, rzetelność, dokładność

c)        Samodzielność i systematyczność w wykonywaniu powierzonych zadań

d)        Umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)  przygotowanie merytorycznego programu  zajęć

b)   konsultacje indywidualne dla: osób stosujących przemoc,   doświadczających  przemocy , przedstawicieli służb (kuratorzy , pracownicy OPS i inni)

c)   praca z grupą osób stosujących przemoc

d) współpraca z Gminnymi Zespołami Interdyscyplinarnymi, Policją, Prokuraturą, Sądem, Kuratorami, OPS i innymi

e ) przygotowywanie sprawozdań okresowych 

f) przeprowadzenie ewaluacji programu.

Osoby zainteresowane współpracą z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

w Legionowie prosimy o złożenie poniższych dokumentów do godz. 10.00, 14 stycznia 2014 r.

Wymagane dokumenty:

a)    CV i list motywacyjny z własnoręcznym podpisem

b)    Kopie dyplomów ukończonych szkół potwierdzających wykształcenie

c)    Kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe i staż pracy

d)  Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.926 z późn. zm.).

Miejsce składania dokumentów: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie,    ul. Sikorskiego 11, II piętro, pokój 204 lub drogą pocztową na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie 05-120 Legionowo, ul. Sikorskiego 11 (liczy się data wpływu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie z terenu powiatu legionowskiego w roku 2014”.

Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Z poważaniem 

                   Dyrektor

                                                                       Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

                                                                                             w Legionowiepowrót

strona główna
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
31 maja 2020 r.
imieniny Anieli i Petroneli

Linki


licznik odwiedzin 2721861