Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych Dzień Rodzicielstwa Zastępczego więcej

POSZUKUJEMY WSPÓŁPRACOWNIKÓW DO PROJEKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie

poszukuje osób zainteresowanych współpracą (umowa zlecenie) przy realizacji projektu systemowego „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej” w roku 2014.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie

poszukuje osób zainteresowanych współpracą (umowa zlecenie) przy realizacji projektu systemowego „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej” w roku 2014

w zakresie:

1.     obsługi prawnej projektu

2.     obsługi zamówień publicznych

Ad. 1

Niezbędne wymagania dla kandydatów:

a)     Wykształcenie wyższe prawnicze

b)     Minimum dwuletni staż pracy przy obsłudze projektów unijnych

c)     Staż pracy w kancelarii prawnej

d)    Doświadczenie w administracji samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem pomocy społecznej

e)     Doświadczenie w pracy z klientami pomocy społecznej

f)     Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów

g)  Dobra znajomość komputera i oprogramowania komputerowego (Windows, MS Office, Internet, obsługa poczty elektronicznej) oraz urządzeń biurowych

 

Wymagania dodatkowe:

a)        Dyspozycyjność.

b)        Odpowiedzialność, rzetelność, dokładność.

c)        Samodzielność i systematyczność w wykonywaniu powierzonych zadań.

d)        Umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 a)    Świadczenie doradztwa prawnego beneficjentom projektu

b)    Obsługa prawna projektu unijnego

c)   Opracowywanie wzorów dokumentacji projektu (umowa, uchwały, zarządzenia, pisma wymagające interpretacji prawnej)

d)   Współpraca z dyrektorem PCPR i koordynatorem projektu w zakresie wszelkich zagadnień prawnych wynikłych na etapie realizacji projektu

e)    Sprawdzanie dokumentacji projektu w zakresie zgodności z prawem krajowym 
i wspólnotowym

 

Ad. 2

Niezbędne wymagania dla kandydatów:

 a)     Wykształcenie wyższe

b)     Minimum dwuletni staż pracy przy obsłudze projektów unijnych w zakresie zamówień publicznych

c)     Doświadczenie w administracji samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem pomocy społecznej

d)    Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów

e)     Dobra znajomość komputera i oprogramowania komputerowego (Windows, MS Office, Internet, obsługa poczty elektronicznej) oraz urządzeń biurowych

 

Wymagania dodatkowe:

a)     Dyspozycyjność

b)    Odpowiedzialność, rzetelność, dokładność.

c)     Samodzielność i systematyczność w wykonywaniu powierzonych zadań.

d)    Umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 a)  Obsługa postępowań z zakresu zamówień publicznych (w tym zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 14 000 euro), z wyłączeniem opisu przedmiotu zamówienia, prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie w ramach projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!”, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych i aktami wykonawczymi do niej.

b)    Sporządzanie projektów dokumentów wynikających z prowadzenia spraw opisanych w pkt. 1, w tym przygotowywanie projektów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

c)     Udział w pracach Komisji Przetargowej w charakterze Sekretarza.

d)    Umieszczanie informacji w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 

Osoby zainteresowane współpracą z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Legionowie prosimy o złożenie poniższych dokumentów do godz. 10.00, 8 stycznia 2014 r.

Wymagane dokumenty:

a)    CV i list motywacyjny.

b)    Kopie dyplomów ukończonych szkół potwierdzających wykształcenie.

c)    Kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe i staż pracy.

d)  Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.926 z późn. zm. ).

e)   Oświadczenie kandydata o zaangażowaniu w realizację innych projektów finansowanych w ramach POKL

 

Miejsce składania dokumentów: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie,    ul. Sikorskiego 11, II piętro, pokój 204 lub drogą pocztową na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie 05-120 Legionowo, ul. Sikorskiego 11 (liczy się data wpływu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy współpracy przy realizacji projektu systemowego „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!”

Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.powrót

strona główna
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
28 maja 2020 r.
imieniny Augustyna i Jaromira

Linki


licznik odwiedzin 2713508