Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych Dzień Rodzicielstwa Zastępczego więcej

Ogłoszenie o planowanym na październik – listopad 2013 r. zamówieniu w zakresie korekty, składu i wydruku informatora dla osób niepełnosprawnych - rozstrzygnięcie.

 

 

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LEGIONOWIE

 

zawiadamia

o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. "Wykonanie korekty, składu i wydruku informatorów na potrzeby realizacji projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie

 

 


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LEGIONOWIE

ul. gen. Wł. Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

tel. 22 784 83 33  faks 22 784 02 05

www.legionowo.pcpr.pl

zawiadamia

o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. "Wykonanie korekty, składu i wydruku informatorów na potrzeby realizacji projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.1. "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji", poddziałania 7.1.2." Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez R2  PRINT Michał Adam Rytter,

z siedzibą: ul. Ofiar Katynia 1, 09-410 Płock, który zaoferował cenę ofertową brutto za całość zamówienia: 2447,70 zł (słownie: dwa tysiące czterysta czterdzieści siedem złotych i siedemdziesiąt groszy).

Wykonawca zrealizuje usługę w terminie: 21 dni od dnia podpisania umowy nie dłużej jednak niż do 21 grudnia 2013 r. z tym, że korekta w ciągu 10 dni od dnia podpisania umowy.powrót

strona główna
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
31 maja 2020 r.
imieniny Anieli i Petroneli

Linki


licznik odwiedzin 2721838