Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych Dzień Rodzicielstwa Zastępczego więcej

POSZUKUJEMY WSPÓŁPRACOWNIKÓW DO PROJEKTU

07.12.2012
zalacznik_1149_m.jpg

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie

poszukuje osób zainteresowanych współpracą (umowa zlecenie) przy realizacji projektu systemowego „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej” w roku 2012

w zakresie:

 

1.     obsługi prawnej projektu

2.     obsługi zamówień publicznych


 

Ad. 1

Niezbędne wymagania dla kandydatów:

 

a)      Wykształcenie wyższe prawnicze

b)       Minimum dwuletni staż pracy przy obsłudze projektów unijnych

c)      Staż pracy w kancelarii prawnej

d)     Doświadczenie w administracji samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem pomocy społecznej

e)      Doświadczenie w pracy z klientami pomocy społecznej

f)       Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów

g)      Dobra znajomość komputera i oprogramowania komputerowego (Windows, MS Office, Internet, obsługa poczty elektronicznej) oraz urządzeń biurowych

 

Wymagania dodatkowe:

 

a)      Dyspozycyjność.

b)      Odpowiedzialność, rzetelność, dokładność.

c)      Samodzielność i systematyczność w wykonywaniu powierzonych zadań.

d)     Umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

a)      Świadczenie doradztwa prawnego beneficjentom projektu.

b)      Obsługa prawna projektu unijnego

c)      Opracowywanie wzorów dokumentacji projektu (umowa, uchwały, zarządzenia, pisma wymagające interpretacji prawnej)

d)     Współpraca z dyrektorem PCPR i koordynatorem projektu w zakresie wszelkich zagadnień prawnych wynikłych na etapie realizacji projektu

e)      Sprawdzanie dokumentacji projektu w zakresie zgodności z prawem krajowym
i wspólnotowym

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 2

Niezbędne wymagania dla kandydatów:

 

a)      Wykształcenie wyższe

b)       Minimum dwuletni staż pracy przy obsłudze projektów unijnych w zakresie zamówień publicznych

c)      Doświadczenie w administracji samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem pomocy społecznej

d)     Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów

e)      Dobra znajomość komputera i oprogramowania komputerowego (Windows, MS Office, Internet, obsługa poczty elektronicznej) oraz urządzeń biurowych

 

Wymagania dodatkowe:

 

a)      Dyspozycyjność

b)      Odpowiedzialność, rzetelność, dokładność.

c)      Samodzielność i systematyczność w wykonywaniu powierzonych zadań.

d)     Umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

a)      Obsługa postępowań z zakresy zamówień publicznych (w tym zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 14 000 euro), z wyłączeniem opisu przedmiotu zamówienia, prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie w ramach projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!”, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i aktami wykonawczymi do niej.

b)      Sporządzanie projektów dokumentów wynikających z prowadzenia spraw opisanych w pkt. 1, w tym przygotowywanie projektów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

c)      Udział w pracach Komisji Przetargowej w charakterze Sekretarza.

d)     Umieszczanie informacji w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 

 

Osoby zainteresowane współpracą z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Legionowie prosimy o złożenie poniższych dokumentów do
godz. 10.00, 28 grudnia 2012 r.

Wymagane dokumenty:

a)      CV i list motywacyjny.

b)      Kopie dyplomów ukończonych szkół potwierdzających wykształcenie.

c)      Kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe i staż pracy.

d)     Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.926 z późn. zm. ).

e)      Oświadczenie kandydata o zaangażowaniu w realizację innych projektów finansowanych w ramach POKL

 

 

 

Miejsce składania dokumentów: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie,    ul. Sikorskiego 11, II piętro, pokój 205 lub drogą pocztową na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie 05-120 Legionowo, ul. Sikorskiego 11 (liczy się data wpływu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy współpracy przy realizacji projektu systemowego „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej! w 2013 roku””

Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.powrót

strona główna
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
31 maja 2020 r.
imieniny Anieli i Petroneli

Linki


licznik odwiedzin 2721701